Dovolilnice – Trg Leona Štuklja
vodoravna delilna črta


V sklopu obnove Trga Leona Štuklja je predvidena sprememba prometne ureditve tako na delu Partizanske ceste med Titovo cesto in Trgom svobode kot tudi Svetozarevske ulice.

 

 

Na uvozu na Partizanski cesti bodo nameščeni potopni valji, ki bodo omogočali vstop/izstop za stanovalce in dostavo  ter dostop in parkiranje na taxi stojnih mestih za taxi vozila.

 

 

Stanovalce ter lastnike in najemnike poslovnih prostorov obveščamo, da si je za vstop v območje, ki bo zaprto s pogrezljivimi valji, potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje in dovolilnico ter elektronsko vstopno kartico. Vloga za izdajo dovoljenja za vstop v območje za pešce.

Prav tako so v tem območju predvidena taxi postajališča, zato si morajo avtotaksisti, ki imajo dovoljenje upravnega organa občine za gospodarske dejavnosti za opravljanje avtotaksi prevozov, pridobiti dovoljenje, dovolilnico in elektronsko vstopno kartico za dostop do taksi parkirnih mest. Vloga za izdajo dovoljenja za posebno pravico uporabe javne površine namenjene taxi službi.

 


vodoravna delilna črta