Otroška varnostna olimpijada
vodoravna delilna črta


Policijska uprava Maribor že od leta 2006 izvaja preventivni projekt Otroška varnostna olimpijada, letos se tako približuje zaključku že šesta po vrsti. V ospredju ni tekmovanje otrok, temveč z igro in zabavo pridobiti potrebno znanje o varnosti in samozaščiti.

 

V okviru projekta je bilo izvedenih sedem predtekmovanj. Letos se je eno predtekmovanje in nasploh prvič Otroška varnostna olimpijada odvijala tudi v organizaciji Policijske uprave Koper. Skozi predtekmovanja so prekrižali meče tekmovalci 4. razredov iz 101 osnovne šole.

Policija pri izvedbi projekta tesno sodeluje s številnimi službami, ki skrbijo za varnost. Tudi letos pri izvedbi sodeluje Varnostni sosvet Mestne občine Maribor, Zavod za šolstvo Republike Slovenije, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor, predstavniki Slovenske vojske, Carinskega urada Maribor, Uprave za zaščito in reševanje Mestne občine Maribor in Mestne občine Ptuj, Gasilske zveze Slovenije, Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje, številna prostovoljna gasilska društva, Javna agencija za varnost prometa – Svet za preventivo in vzgojo, AMZS Republike Slovenije in Tehnična baza Maribor, Zdravstvena domova Maribor in Ptuj s službo za nujno medicinsko pomoč, Medobčinsko redarstvo in občinske komisije oz. sveti za preventivo na območju vseh občin Podravja ter zasebni varnostni podjetji Varnost Maribor in Protect. Program bodo popestrili še glasbeni in drugi zabavni gostje ter posamezniki, zaposleni tako v ministrstvu za notranje zadeve, kot v drugih javnih službah in jih četrtošolci občudujejo zaradi njihovih posebnih sposobnosti, športnih in drugih dosežkov. Letos so se k povabilu odzvali še Rdeči noski, Društvo za pomoč trpečim in bolnim, tako da prireditev poleg vzgojne pridobiva tudi humanitarno noto.

 9. junija 2011 bo v Dvorani Tabor v Mariboru potekala finalna prireditev, na kateri bodo sodelovali učenci 19 osnovnih šol. Na finalni prireditvi bodo prisotni predstavniki sodelujočih organizacij, z otroci pa se bodo družili tudi vrhunski športniki, zaposleni v Policiji, Carini in Slovenski vojski: Petra Nareks, Rok Marguč, Aleš Gorza, Rok Flander, Ana Dreu, Miran Stanovnik in Dejan Zavec. Sodelujoče organizacije bodo predstavile določeno opremo, ki jo uporabljajo pri svojem delu, povezano z varnostjo. Da otrokom ne bi bilo dolgčas izven tekmovanja, bodo skrbeli Alenka Kolman, Natalija Kolšek in Boštjan Bračič.

 

Več informacij v zvezi z Otroško varnostno olimpijado se nahajajo na spletni strani http://www.otroska-varnostna-olimpijada.com/.


vodoravna delilna črta