Razpis Mestne občine Maribor »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«
vodoravna delilna črta


Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM) je objavila razpis v okviru projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«, na podlagi katerega bodo izbrani programi za otroke in mladino v letu 2011, ki bodo sofinancirani s strani Mestne občine Maribor. Podrobnosti razpisa lahko najdete na spletni strani MOM.


Na razpis se lahko zainteresirane šole, zavodi, društva in posamezniki prijavijo do 20. junija 2011. S sofinanciranjem želimo prijaviteljem pomagati pri:

 

-          izvedbi občinskih, območnih, državnih in mednarodnih tekmovanj v znanju za učence in dijake,

 

-          udeležbi na območnih, državnih in mednarodnih tekmovanjih v znanju za učence in dijake,

 

-          izvedbi počitniških izobraževalno-raziskovalnih in/ali izobraževalno-invencijskih taborov, šol in delavnic za učence in dijake,

 

-          dodatnem izobraževanju in izpopolnjevanju mladih talentov, udeležbi na počitniških izobraževalno-raziskovalnih in/ali izobraževalno/invencijskih taborih/delavnicah, ter aktivni udeležbi posameznikov na strokovnih srečanjih (za učence, dijake ali študente),

 

-          dodatnem izobraževanju in usposabljanju učiteljev-mentorjev in koordinatorjev raziskovalne in invencijske dejavnosti na mariborskih osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih.

 

 

MOM tovrsten način vzpodbude otrok in mladine razvija že več kot dvajset let in tudi letos želi s predvidenimi sredstvi nekoliko znižati stroške izvedbe izbranih programov. Na razpis se lahko prijavijo le tisti, ki prijavljajo program, katerega udeleženci imajo stalno prebivališče v MOM.

 

V minulih letih smo s podpiranjem izvedbe projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« razveselili že veliko število otrok in mladine, hkrati pa jim omogočili lažje aktivno preživljanje prostega časa in razvijanje njihovih znanj. Želimo, da bi se dolgoletna tradicija nadaljevala tudi v bodoče ter da bi na razpis do 20. junija 2011 tudi letos prispele dovolj kvalitetne prijave, ki bodo omogočile otrokom in mladim čim prijetnejše preživljanje bližajočega se prostega časa (počitnic) ter jih podpiralo v njihovi želji po pridobivanju novih znanj in spretnosti.

 

 

 


vodoravna delilna črta