Mestna občina Maribor pridobila evropska sredstva za projekt »City Volunteers«
vodoravna delilna črta


     


Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM) je v začetku maja pridobila evropska sredstva za čezmejni projekt »City Volunteers« oz. »Mestni prostovoljci«. S projektom se je MOM v sodelovanju s partnerji v projektu, s tremi slovenskimi (Univerza v Mariboru, Zavod Antona Martina Slomška ter Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva) in tremi hrvaškimi partnerji (Mestna občina Varaždin, Avtonomni center ACT ter Zavod za zaščito in napredek človekovega okolja Franjo Koščec), odločila sistematično pristopiti k spodbujanju, promociji in razvoju prostovoljstva.

 

 

Prostovoljstvo ima velik pomen za širšo lokalno skupnost, saj izboljšuje kakovost življenja v družbi ter brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob ali izključeni. Je pa tudi ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi. Vrednost  prostovoljstva mora biti zato prepoznana na vseh ravneh: s strani organizatorja in javnosti, kot tudi s strani državnih in lokalnih oblasti.

 

Leto 2011 je Evropska skupnost razglasila za leto prostovoljstva, zato pričakujemo, da bodo mediji, lokalni in nacionalni odločevalci namenili projektu še toliko večjo pozornost kot sicer, kar predstavlja večjo dodano vrednost aktivnostim v letu 2011. V okviru projekta bodo izvedene naslednje večje aktivnosti: izvedena bo analiza stanja na področju prostovoljstva v Sloveniji in na Hrvaškem, na podlagi le-te pa bo izdelana skupna strategije razvoja prostovoljstva, organizirana bo mednarodna multimedijska konference o prostovoljstvu, vzpostavljeni bosta dve prostovoljski pisarni (ena na slovenski in ena na hrvaški strani), organizirani bodo vsebinsko različni festivali prostovoljstva, izvajala se bodo različna usposabljanja za prostovoljce, vzpostavljen bo spletni portal z bazo prostovoljcev na eni strani ter organizacijami, ki potrebujejo prostovoljce v okviru večjih projektov na drugi strani (npr. v okviru Evropske prestolnice kulture 2012, Zimske univerzijade 2013, Evropske prestolnice mladih 2013…), namen portala pa bo povezovanje le-teh.

 

 

Pomemben poudarek pri aktivnostih bo dan na motiviranju in navduševanju mlajše populacije za prostovoljstvo in graditvi medgeneracijskih mostov.

 

Projekt je vreden 614.696  EUR, od tega bo 522.491 EUR financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, zaključen pa bo predvidoma spomladi 2013. MOM je sredstva za sofinanciranje pridobila v okviru 2. Javnega razpisa v okviru operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 v okviru prednostne naloge »socialna integracija«.

 


vodoravna delilna črta