Udeležba predstavnikov Projektne pisarne MOM na mednarodni konferenci o prihodnosti kohezijske politike na Bledu
vodoravna delilna črta


Predstavnika Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne MOM sta se udeležila konference o prihodnosti kohezijske politike, ki je na Bledu potekala od 16. do 18. marca 2011.

 

Namen udeležbe na mednarodni strokovni konferenci o prihodnosti kohezijske politike je bil seznaniti se z najnovejšimi smernicami na tem področju in s pogledi Evropske komisije o strukturi in vlogi kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Potekala je v organizaciji Generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno politiko (DG REGIO), Združenja za regionalne študije (RSA) in Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR).

 

Na konferenco so bili vabljeni vrhunski raziskovalci in akademiki s področja regionalnih znanosti iz vse Evrope, predstavniki Evropske komisije in nekateri drugi udeleženci. Pogoj za udeležbo je bil napisan članek s tega področja. Članki in prezentacije so dostopne na naslednji spletni strani: http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2011/mar-slovenia-papers.asp

 

Predstavniki MOM smo bili edini predstavniki lokalne ravni, pogrešali smo tudi vidnejšo udeležbo ostalih slovenskih lokalnih odločevalcev ter predstavnikov regionalnih razvojnih agencij, ki bi se morali po našem mnenju nujno in to čim prej vključiti v razprave o prihodnosti kohezijske politike.

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Članek - Pomen evropskih skladov pri zmanjševanju razlik v razvitosti evropskih regij in oblikovanje optimalnega modela za črpanje evropskih sredstev
vodoravna delilna črta