Vabilo na 4. izredno sejo Mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta


Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

S K L I C U J E M

 

4. IZREDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, KI BO V

 

ČETRTEK, 31. MARCA 2011 OB 15. URI, V  PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:  

 

   1.

 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

   2.

 

Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

   3.

 

Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 – druga obravnava GMS – 078

 

  • Odgovori na vprašanja in stališča odborov, komisij, vodij klubov svetnikov in mestnih svetnic in svetnikov ter sklepov mestnega sveta (H GMS – 078)

     

   4.

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta za gradnjo krožnega križišča Titova cesta – Ulica heroja Bračiča z ureditvijo Titove ceste GMS - 080 (DIIP Titova povzetek pdf)

 

   5.

 

Investicijski program Izgradnja krožnega križišča Titova cesta – Ulica heroja Bračiča z ureditvijo Titove ceste GMS – 081 (Investicijski program 351 IP pdf)

 

   6.

 

Predinvesticijska zasnova (PIZ) za ureditev Rotovškega trga in prenovo Mariborske knjižnice GMS – 061/I

 

   7.

 

Investicijski program (IP) za ureditev Rotovškega trga in prenovo Mariborske knjižnice GMS – 062/I

 

 

ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

 


vodoravna delilna črta