Prostovoljska akcija Dan za spremembe v MOM
vodoravna delilna črta


 

26. marec 2011

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v soboto, 26. marca 2011, organizira veliko prostovoljsko akcijo Dan za spremembe, dan, ki naj bi bil v Sloveniji posvečen izključno prostovoljskemu delu. Cilj vseslovenske akcije je nagovoriti javnost, da naredi na ta dan pozitivno spremembo v svojem življenju, predvsem skozi vključenost v prostovoljske aktivnosti. 

Na ta dan ne bomo zgolj govorili o prostovoljstvu, ampak se bomo lotili konkretnih dejanj. Akcijam v okviru Dneva za spremembe se je na pobudo župana Franca Kanglerja ter podžupana Janeza Ujčiča priključila tudi Mestna občina Maribor, ki bo na ta dan, 26. marca 2011, izvedla mnoge aktivnosti – prostovoljci bodo barvali otroška igrala, družili se bodo s starejšimi občani v domovih za starejše, sprehajali živali iz zavetišča za živali… Akciji so se tako priključili zaposleni Mestne uprave MOM, Upravne enote Maribor, javnih podjetij in zavodov ter mestni svetniki.

 

 

V okviru akcije smo za vse udeležence prostovoljskih akcij in širšo javnost organizirali seminar o prostovoljstvu, na katerem nas bodo predstavniki Slovenske filantropije, Združenje za promocijo prostovoljstva ter mreže Prostovoljstvo v Mariboru seznanili z načeli organiziranega prostovoljnega dela ter možnostmi sodelovanja v prostovoljskih organizacijah v Mestni občini Maribor. Seminar bo potekal v ponedeljek, 21. marca 2011, med 10. in 12. uro v Dvorani generala Rudolfa Maistra, v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1.

 

 

Ob tej priložnosti je Mestna občina Maribor pripravila elektronsko brošuro (v prilogi), v kateri so zajete splošne informacije o prostovoljstvu, o evropskem letu prostovoljstva ter o akciji Dan za spremembe. Brošura je objavljena na spletni strani Mestne občine Maribor ter po e-pošti posredovana na različne naslove.

 

 

Kratek opis prostovoljskih akcij – 26. marec 2011, med 9. in 12. uro:

Barvanje igral na otroškem igrišču v parku ob Pekrskem potoku. Prostovoljci se bodo zbrali na otroškem igrišču ter pod mentorstvom in v sodelovanju s Srednjo gradbeno šolo in gimnazijo Maribor prebarvali otroška igrala. Predstavniki šole in delavci iz Režijskega obrata bodo s površin predhodno odstranili nezaželene grafite in jih pripravili za nanos barve.


Druženje s starejšimi bo potekalo na petih lokacijah - v Domu Danice Vogrinec Maribor, enoti Pobrežje ter enoti Tabor, Domu starejših občanov Tezno, Sončnem domu, družbi za storitve, d.o.o. ter v Domu pod gorco. Prostovoljci se bodo družili s starejšimi na naslednje načine:

-          individualno druženje s stanovalcem (pogovor  o aktualnih temah, lastnih izkušnjah, sprehod, branje),

-          družabne igre (kartanje, igranje šaha, pikado, igranje bowlinga preko računalnika, metanje na koš),

-          druženje s stanovalci na oddelku za stanovalce z demenco (pogovor, družabne igre, vaje za urjenje spomina, sprehod),

-          pomoč pri hranjenju,

-          spremstvo gibalno oviranega stanovalca (z vozičkom),

-          urejanje zunanje okolice (sajenje rož),

-          priprava plakatov in drugih izdelkov,

-          sprehajanje psov v Zavetišču za živali Maribor (prevoz iz doma s turističnim vlakcem).

 

 

Obisk Zavetišča za živali Maribor s starejšimi iz domov za starejše ali individualno;

V zavetišču se bodo prostovoljci ter starejši igrali ter sprehajali s psi, ki se trenutno nahajajo v zavetišču ter so primerni za druženje.

 

 

Cilj naše akcije je, da z aktivnim sodelovanjem javnih uslužbencev in mestnih svetnikov v prostovoljnih aktivnostih na lokalni ravni postavimo zgled mladim, ostalemu delu aktivnega prebivalstva ter drugim ustanovam.

 

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Brošura - Dan za spremembe v MOM
vodoravna delilna črta