Svetovni dan voda 2011 »Voda za mesta« - Program aktivnosti v Mariboru
vodoravna delilna črta


 

Program Svetovnega dneva voda v Mariboru

 

 

19. -  23. marec 2011

 

 

Voda predstavlja nenadomestljivo naravno vrednoto, življenjski prostor in vir številnih dejavnosti človeka. Voda je sestavni del vseh živih bitij.

 

Na našem planetu večino površja, 71%, pokriva voda, vendar je le 3% sladke vode. Poraba pitne vode se neprestano povečuje. Že danes je mnogo dežel na svetu, kjer primanjkuje čiste pitne vode. Spremembe v vremenskih razmerah, med drugim povišane zračne temperature, nenadna in silovita neurja, poplave, vplivajo na količinsko stanje vode, ki se kaže v pomanjkanju vode v obsežnih delih sveta, občasno tudi v Sloveniji.

 

Svetovni dan voda 22. marec obeležujemo že od leta 1992, ko je bil oklican s strani Generalne skupščine Združenih narodov. Glavni namen svetovnega dneva voda je opozoriti javnost na pomen vode za življenje ter opomniti na boljši odnos do porabe in ravnanja z njo.

 

Program aktivnosti v Mariboru je v prilogi.

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Program aktivnosti v Mariboru
vodoravna delilna črta