Vabilo na 3. izredno sejo Mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta


Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

S K L I C U J E M

 

 

3. IZREDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, KI BO V

 

četrtek , 17. marca 2011, ob 16,00 uri, V  PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA

 

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:  

 

  1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
  2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
  3. Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 - prva obravnava  GMS - 078

H GMS – 078 Naložbe v delnice podjetij in naložbe v lastniške deleže podjetij na dan  31.12.2010

 

  1. Podelitev stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 2802/1, k.o. Tabor  GMS – 076 (grafika)

 

ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

 

 


vodoravna delilna črta