MOM pridobila EU sredstva za projekt »Vrtec Tezno Maribor – enota Lupinica«
vodoravna delilna črta

 


Mestna občina Maribor je uspešno kandidirala na razpis za sofinanciranje operacij s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in pridobila evropska sredstva za projekt "Vrtec Tezno Maribor - enota Lupinica". Vrednost investicije po investicijskem programu znaša 2.571.081 EUR, od tega so odobrena EU sredstva v višini 1.224.781 EUR.

 

Investicija v izgradnjo nadomestnega objekta Vrtca Tezno Maribor – enota Lupinica na obstoječi lokaciji v Ulici Hinka Nučiča 11 v Mariboru je potrebna za zagotovitev ustreznih, s predpisi določenih, prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje.

 

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica javnih vrtcev na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo vrtcev ter prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v skladu s predpisi. Na tej osnovi in glede na ugotovitve dejanskega stanja obstoječih prostorov ter konstrukcijskih elementov enote je potrebno objekt porušiti in na enaki lokaciji izgraditi novi vrtec.

 

Investicija v izgradnjo nadomestnega vrtca na Teznem vključuje rušitev obstoječega objekta in izgradnjo novega ter ureditev vseh potrebnih zunanjih površin, s čimer bo pridobljen nov, energetsko učinkovit objekt z vsemi potrebnimi in ustrezno dimenzioniranimi prostori ter omogočeno izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje za štiri oddelke prvega starostnega obdobja in tri oddelke drugega starostnega obdobja.

 

 


vodoravna delilna črta