Predstavitev projekta "Okolju prijazna dejavnost na kmetiji"
vodoravna delilna črta


Na Ekonomskem institutu Maribor izvajajo projekt "Okolju prijazna dejavnost na kmetiji - OPANK", ki poteka v okviru programa Leader - Lokalne razvojne strategije (LAS) in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.


Prizadeva si za okolju prijazno kmetovanje v najširšem pomenu te besede, ki se odraža v okoljski prijaznosti (kmetovanja), okoljski osveščenosti in okoljski učinkovitosti življenja in dela na kmetijskih področjih – tako pri pravnih, kot pri fizičnih osebah (npr. biomasa, sončna energija, veter, odpadne vode, kanalizacija, odpadki, izolacija, alternativni viri ipd.) na podeželskem območju občin Maribor, Šentilj, Kungota, Pesnica in Duplek.


Cilji projekta:

 

 

  a.. dvig okoljske osveščenosti prebivalcev območja LAS,

 

  b.. izvedba posameznih manjših pilotskih okoljsko naravnanih aktivnosti,

 

  c.. uporaba projektnega pristopa ter pospeševanje okolju prijaznih individualnih projektov na kmetijah.

 

 

Trenutno izvajajo planirane 4 delavnice. Načrt izvedbe je naslednji:

  1. delavnica: za območje občine Duplek - 17.2.2011
  2. delavnica: za območje občine Pesnica, Kungota - 28.2.1011
  3. delavnica: za območje občine Šentilj, Kungota - 1.3.2011
  4. delavnica: za območje MOM - 10.3.2011

Udeležba na delavnicah je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava.

Za dodatne informacije o udeležbi v projektu pokličite:

mag. Vida Perko
tel. 02 23 52 346
e-mail: vida.perko@eim-mb.si

in

Zlatka Zastavnikovič
tel. 02 23 52 348
e-mail: zlatka.zastavnikovic@eim-mb.si

 

 

 

Več informacij lahko dobite na povezavi ali v priloženem dokumentu.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke ppt  Predstavitev projekta OPANK - delavnice
vodoravna delilna črta