Vabilo na 2. sejo Varnostnega sosveta MOM
vodoravna delilna črta


Na podlagi določil akta o ustanovitvi Varnostnega sosveta MOM

 

 

 

S K L I C U J E M

 

2. SEJO VARNOSTNEGA SOSVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

 

KI BO V SREDO, 9. FEBRUARJA 2011, OB 15. URI

 

V PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, UL. HEROJA STANETA 1,

 

V DVORANI GENERALA RUDOLFA MAISTRA.

 

 

 

Za 2. sejo VS predlagam naslednji dnevni red:

 

 

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

   

 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

   

 3. Obravnava in potrditev zapisnika prve seje

   

 4. Informacija o varnostnih pojavih na območju MOM za leto 2010

   

 5. Predstavitev projekta »City Watch«

   

 6. Obravnava in potrditev programa dela VS za leto 2011

   

 7. Razno

   

 

 

PODŽUPAN

 

Milan Mikl l.r.

 


vodoravna delilna črta