Vabilo na konstitutivno sejo Varnostnega sosveta MOM
vodoravna delilna črta


Na podlagi Ustanovne listine in Poslovnika Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor,

 

 

 

S K L I C U J E M

 

KONSTITUTIVNO SEJO VARNOSTNEGA SOSVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

 

KI BO V TOREK, 30. NOVEMBRA 2010, OB 15.00 URI,

V PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR,

V DVORANI GENERALA RUDOLFA MAISTRA

 

 

 

Za konstitutivno sejo  Varnostnega sosveta predlagam naslednji dnevni red:

 

1.       Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.

 

2.       Konstituiranje varnostnega sosveta ter določitev sekretarja.

 

3.       Predstavitev funkcije varnostnega sosveta in pregled aktivnosti varnostnega sosveta MOM, v obdobju 2006-2010.

 

4.       Informacija o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor v obdobju 1. – 10. 2010.

 

5.   Zbiranje predlogov za plan dela Varnostnega sosveta v letu 2011.

 

6.   Razno

 

 

 

 

 

PODŽUPAN

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Milan MIKL, l.r. 

 

 


vodoravna delilna črta