Obvestilo za starejše občane - Elektronske vozovnice v mestnem avtobusnem prometu
vodoravna delilna črta


Obvestilo občanom nad 80 let starosti in občanom nad 70 let starosti, ki so prejemniki varstvenega dodatka

 

 

 

Z mesecem decembrom bo v mestnem avtobusnem prometu v Mariboru uveden nov elektronski plačilni sistem, ki temelji na brezkontaktni kartici. Zato vse občane nad 80 let starosti in občane nad 70 let starosti, ki so prejemniki varstvenega dodatka, prosimo, da se v naslednjih dneh zglasijo na Avtobusni postaji Maribor (Mlinska ulica 1), kjer bodo lahko zamenjali stare oz. izdelali nove brezkontaktne vozovnice (kartice). Nove kartice bodo personalizirane; na njih bo navedeno ime in priimek imetnika kartice ter njegova slika. Stare vozovnice bodo prenehale veljati s 1. decembrom 2010.

 

Vse upravičence iz prejšnjega odstavka prosimo, da s seboj  prinesejo osebni dokument. Na avtobusni postaji bomo vse upravičence tudi brezplačno fotografirali.

 

Ob izdelavi novih vozovnic bodo stare, še neizkoriščene vožnje, prenesene na nove kartice. Strošek brezkontaktne vozovnice (2,50 EUR) bo za občane nad 80 let starosti in za občane nad 70 let starosti, ki so prejemniki varstvenega dodatka, plačala Mestna občina Maribor.

 

Novo kartico lahko upravičenec poljubno napolni z dodatnimi vožnjami, ki se plačajo po veljavnem ceniku.

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta