Začetek aktivnosti projekta »TRAMOB – ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu«
vodoravna delilna črta
Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM) je konec avgusta pridobila evropska sredstva za projekt »TRAMOB – ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu« (v nadaljevanju: TRAMOB). Z omenjenim projektom želi MOM izboljšati ali vsaj nekoliko umiriti trend konstantnega slabšanja kakovosti in učinkovitosti kar zadeva mobilnost v mestu Maribor. Glavne aktivnosti so usmerjene na izboljšanje kolesarskega prometa in na izboljšanje kakovosti ter dostopa in uporabe javnega potniškega prometa v mestu, saj se obe obliki prometa dopolnjujeta.

 

 

Projekt in z njim predlagani ukrepi za izboljšanje trajnostne mobilnosti so usklajeni z zainteresirano strokovno javnostjo, in sicer Fakulteto za gradbeništvo in Mariborsko kolesarsko mrežo ter s sprejeto resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije, ki med drugim zavezuje k zagotavljanju zadovoljive stopnje mobilnosti prebivalstva, ki mora temeljiti na uporabi v danih razmerah najbolj primernega transportnega sistema.

 

 

Projekt TRAMOB je kombiniran projekt, ki se bo izvedel s štirimi operacijami, in sicer z dvema investicijskima ter z dvema neinvesticijskima operacijama:

 

 

-          Operacija 1: Vzpostavitev nove kolesarske prometne in neprometne infrastrukture v ožjem centru mesta (investicijska operacija) – označevanje talnih kolesarskih prometnih označb (164.838 EUR). Izvajalec podjetje Hip Hop 3 d.o.o.. Operacija 1 se je začela na Mladinski ulici.

 

-          Operacija 2: Obnova in oprema prostorov za vzpostavitev »Centra za trajnostno mobilnost« (investicijska operacija). Izvedba obnovitvenih del v okviru operacije je predvidena v začetku naslednjega leta.

 

-          Operacija 3: Izdelava načrta za trajnostno mobilnost v mestu in okolici (neinvesticijska operacija).

 

-          Operacija 4: Promocija in vzpostavitev trajnostnih oblik prevoza na delo - načrti mobilnosti za podjetja in javne ustanove (neinvesticijska operacija). Izvedba neinvesticijskih del je prav tako predvidena s pričetkom naslednjega leta.

 

 

 

Partner v projektu je Mariborska razvojna agencija, ki bo projekt tudi vodila. Projekt je vreden 700.000 EUR, od tega je 490.096 EUR financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt bo zaključen predvidoma v jeseni 2011. Pridobljena sredstva so za MOM izjemnega pomena, čeprav ne zadostujejo za celovito ureditev kolesarske infrastrukture v mestu in okolici. Za primerjavo naj povemo, da je npr. avstrijska Štajerska do danes v kolesarsko infrastrukturo investirala 75 milijonov EUR, ob tem pa je treba poudariti, da je v Avstriji velik delež sredstev prispevala država in to tudi zakonsko uredila.

 


vodoravna delilna črta