MOM bo prejela listino »Občina po meri invalidov« za leto 2010
vodoravna delilna črta


Zveza delovnih invalidov Slovenije (v nadaljevanju: ZDIS) je sprejela sklep, da Mestni občini Maribor (v nadaljevanju: MOM) podelijo listino »Občina po meri invalidov« za leto 2010.

 

Projektni svet ZDIS za projekt »Občina po meri invalidov« je na svoji 1. seji dne 9.11.2010 obravnaval poročilo MOM o izvajanju akcijskega načrta za leto 2010. Na podlagi pregledane dokumentacije in opravljenih neposrednih razgovorov in ogledov je projektni svet sprejel naslednje ugotovitve:

 

-          v MOM je projekt vzpodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh dejavnikov v lokalni skupnosti;

 

-          v MOM se je opredelila in okrepila vloga in odgovornost tako župana, občinskega sveta in občinske uprave;

 

-          v MOM je ustvarjena družbena klima, ki podpira aktivnosti za uresničevanje pravic invalidov kot enakopravnih občanov;

 

-          v MOM je presežen pogled, da gre le za projekt 'za invalide', temveč gre za kakovost življenja vseh občanov;

 

-          poročilo MOM, glede na posamezna Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov in Konvencijo OZN o pravicah invalidov, kaže na uresničevanje vloge in odgovornosti občine in nadgrajuje dosedanje delo občine v interesu invalidov ob upoštevanju svojih specifičnosti.

 

Ob sprejemu sklepa s strani ZDIS je župan Mestne občine Maribor Franc Kangler izrazil zadovoljstvo: »Pridobitev listine »Občina po meri invalidov« za leto 2010 je potrdilo, da so strokovne službe kvalitetno opravile svoje delo in da so naša prizadevanja, ki jih izvršujemo tudi v praksi, na dobri poti. Z željo, da z vseh zornih kotov dojamemo težave, s katerimi se vsakodnevno srečujejo osebe s posebnimi potrebami, smo ustanovili Svet invalidov, ki je predlagal konkretne projekte. MOM je uspešno pridobila evropska sredstva za investicijski projekt »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«, v okviru katerega pristopamo k celoviti ureditvi dostopnosti mestnih površin za gibalno ovirane ter slepe in slabovidne osebe. Maribor namreč predstavlja dom številnim invalidnim osebam, slepim in slabovidnim, hkrati pa ima potencial, da s svojo široko ponudbo nudi zadovoljstvo tudi tujim obiskovalcem, ki so gibalno ali drugače hendikepirani.«

 

Slovesnost ob podelitvi listine »Občina po meri invalidov« za leto 2010 bo potekala v torek, 7. decembra 2010, ob 17. uri v Dvorani Union Maribor.

 


vodoravna delilna črta