Mandat 2010 - 2014 Pozivi političnim strankam in listam
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Ponovni poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje treh članov v svet Vrtca Otona Župančiča Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje člana sveta javnega zavoda Dijaški dom Drava Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje člana sveta Doma Danice Vogrinec Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Poziv za predlaganje kandidatov za izvolitev predstavnikov MOM v volilno telo za volitve člana državnega sveta in določitev kandidata za člana državnega sveta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje nadomestnih članov v svet Mariborske razvojne agencije in Umetnostne galerije Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Ponovni poziv za evidentiranje članov sveta Andragoškega zavoda - Ljudske univerze Maribor in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje članov sveta Biotehniške šole, Andragoškega zavoda - Ljudske univerze Maribor in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje članov v svet Vrtca Jadvige Golež - drugi poziv
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje petih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Mariborske razvojne agencije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje članov v svete osnovnih šol Tabor I, borcev za severno mejo, Malečnik ter Vrtec Jadvige Golež Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje kandidatov za svet Centra za sluh in govor Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje nadomestnih članov sveta Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje članov v svet Zavoda za zdravstveno varstvo, Centra za socialno delo in Mladinskega doma v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje članov v svet OŠ Franceta Prešerna in Srednje elektro-računalniške šole Maribor ter ponovno za OŠ Angela Besednjaka Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje članov v svet OŠ Angela Besednjaka in četrti poziv za evidentiranje v svet OŠ Slave Klavore Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Četrti poziv za evidentiranje kandidatov v svet Vrtca Tezno Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Tretji poziv za evidentiranje članov sveta za osnovni šoli Martina Konšaka in Slave Klavore Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Ponovno evidentiranje kandidatov za OŠ Martina Konšaka in Slave Klavore ter vrtcev Jožice Flander in Tezno ter nadomestnega člana v svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov v Svet OŠ M Konšaka, OŠ S Klavore, Vrtev J Flander in Tezno nadomestnih članov KPC ND Odbora za kmetijstvo SPVCP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje nadomestnega člana v odbor za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje nadomestnega člana v Odbor MS MOM za urejanje prostora in varstvo okolja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za nadomestna imenovanja v odbora za komunalne in gospodarske javne sluzžbe, za kulturo in statutarno-pravno komisijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje članov svetov Mariborskih lekarn in Vrtca Tezno
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje članov sveta za OŠ Janka Padežnika in UKC ter ponovno za OŠ Maksa Durjave, OŠ Rada Robiča Limbuš in Dom Antona Skale Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje članov sveta za OŠ Janka Padežnika ter ponovno za OŠ Maksa Durjave, Rada Robiča Limbuš, Dom Antona Skale in Vrtec Studenci v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje kandidatov za Vrtec Studenci in OŠ Ludvika Pliberška ter ponovno za osnovne šole Maksa Durjave, Rada Robiča Limbuš in Prežihovega Voranca ter Dom Antona Skale v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje kandidatov za svete OŠ Rada Robiča Limbuš, OŠ Prežihovega Voranca, Dom Antona Skale, II. gimnazijo ter OŠ Maksa Durjave v Mariboru (ponovno)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za sveta Biotehnične šole in vrtca Borisa Pečeta (ponovno) ter svet OŠ Maksa Durjave
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za svet Biotehniške šole Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Ponovno evidentiranje članov v svet Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje in Vrtca Borisa Pečeta v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje člana sveta za Srednjo šolo za gostinstvo in turizem ter nadomestno evidentiranje za Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov po pozivu oz. ponovnih pozivih političnim strankam in listam za svete osnovnih šol Draga Kobala, bratov Polančičev, Toneta Čufarja, Srednje ekonomske šole, Šolskega centra Maribor, OŠ Franca Rozmana Staneta, Vrtca Borisa Pečeta ter Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje članov v svete po pozivu oz. ponovnih pozivih političnim strankam in listam za osnovne šole Draga Kobala, Bratov Polančičev, Toneta Čufarja ter Srednje trgovske šole, Srednje šole za oblikovanje in Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje članov v svete Osnovne šole Draga Kobala, Srednje trgovske šole in Osnovne šole bratov Polančičev v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh članov v svet OŠ bratov Polančičev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov v svete osnovnih šol Gustava Šiliha, Kamnice, Bojana Ilicha, vrtcev Pobrežje in Studenci ter Dijaškega doma Lizike Jančar v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Dodatno evidentiranje kandidatov za imenovanje v odbor za podelitev Glazerjevih nagrad
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za predlaganje kandidatov za izvolitev elektorjev ter določitev kandidata/ke za člana/ico državnega sveta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje članov v svet Prometne šole Maribor, zavoda Športni objekti, SNG Maribor ter članov odbora za podelitev Glazerjevih nagrad
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje člana/ice v svet Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje šestih članov v svet Javnega zavoda za turizem Maribor - Pohorje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje članov svetov Doma starejših občanov Tezno, Dijaškega doma Maribor, Vrtca Ivana Glinška, OŠ Leona Štuklja ter dveh članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje predstavnikov MOM za imenovanje članov sveta za Prvo gimnazijo Maribor, Mariborske lekarne in nadomestno imenovanje za OŠ Draga Kobala Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za nadomestno imenovanje v svet Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje dveh članov v komisijo za mladinska vprašanja in za nadomestnega člana sveta OŠ Martina Konšaka Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov v svet III. gimnazije in nadomestnih članov v svet Mariborske razvojne agencije in Mladinskega kullturnega centra Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje predstavnika lokalne skupnosti v svet Izobraževalnega centra Piramida Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidata za imenovanje novega - nadomestnega predsednika komisije za priznanja in nagrade MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Ponovni poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje v svet Mariborske razvojne agencije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje v svet Konservatorija za glasbo in balet, MRA in MKC
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje treh predstavnikov MOM v svet Centra za pomoč na domu Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov v svet Višje strokovne šole za gostinstvo Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje novega - nadomestnega predstavnika v svet Srednje šole za gostinstvo in turizem in Centra za sluh in govor Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje Odbora MS MOM za mladino, šolstvo in šport
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje nadomestnega člana v svet Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za nadomestno imenovanje člana v svet Srednje šole za oblikovanje, Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje ter OŠ Slave Klavore v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh članov in njihovih namestnikov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za nadomestnega predstavnika MOM v svet JZ KPC Narodni dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje nadomestnih članov v svete Pokrajinskega muzeja Maribor, Prometne šole Maribor, Andragoškega zavoda - Ljudska univerza, OŠ Toneta Čufarja Maribor in vrtca Pobrežje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za svet in strokovni svet Energetske agencije za Podravje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Predlog kandidatov za delovna telesa mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandiatov za:  - svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Maribor svet javnega zavoda Center za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor svet javnega zavoda Mariborska knjižnica svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Izobraževalni center Piramida Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavocda Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kanidatov za imenovanje predsednika, podpredsednika in člane Nadzornega odbora Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Ponovni poziv za Mariborsko knjižnico in IC Piramida  - Dodatno evidentiranje kandidatov
vodoravna delilna črta