Pomoč občini Kraljevo v Srbiji
vodoravna delilna črta


Pretekli teden je pobrateno občino Kraljevo v Srbiji prizadel rušilni potres, pri katerem je bilo poškodovanih veliko ljudi, za seboj pa je pustil veliko materialno škodo.

 

V preteklih dneh, ko so preko sredstev javnega informiranja pričele pritekati informacije o posledicah potresa iz pobratene občine Kraljevo, je veliko  občanov Maribora izrazilo interes, da bi občini Kraljevo pomagala tudi Mestna občina Maribor. Po razgovoru z županom Kraljeva, gospodom Ljubišo Simovićem, je dogovorjeno, da bo najučinkovitejša pomoč, ki bi jo v tem trenutku lahko ponudila Mestna občina Maribor, sofinanciranje dela stroškov, ki jih ima občina Kraljevo pri plačilu stroškov oskrbe v začasnih zbirnih centrih, ki jih je organizirala občina Kraljevo za nastanitev prizadetih občanov Kraljeva.

 

Vse pravne in fizične osebe iz Maribora ob tem obveščamo, da  lahko tudi sami donirajo za pomoč občini Kraljevo na transakcijski račun: 04515-0000397432 Nova KBM sklic št.: 00 50742, namen: zbiranje FN za pomoč Kraljevu, ki ga je v ta namen odprla OO RK Maribor.

 


vodoravna delilna črta