Delovno srečanje v okviru projekta FIN-URB-ACT
vodoravna delilna črta
Na delovnem srečanju projektnih partnerjev projekta FIN-URB-ACT, ki je potekalo med 2. in 4. novembrom 2010 in pri katerem sodeluje Mestna občina Maribor, so partnerji izmenjali izkušnje na področju revitalizacije starega mestnega jedra.

 

Projekt FIN-URB-ACT je namenjen financiranju in podpornim strukturam za vzpodbujanje inovativnih gospodarstev, v Mariboru pa bo je projekt usmerjen v revitalizacijo starega mestnega jedra. S težavami, ki jih ima s starim mestnim jedrom Maribor, se soočajo vsa mesta, pri reševanju le-teh pa so ena bolj uspešna od drugih. Zaradi tega je izmenjava teh izkušenj izrednega pomena za razvijanje novih pristopov in strategij.

 

Na delavnici in okrogli mizi, ki sta služili izmenjavi dobrih praks, idej in pobud, so si bili partnerji enotni, da je bilo v preteklih letih že veliko narejenega in da ima mesto Maribor velik potencial, ki pa ni v celoti izkoriščen. Preučili so težave in rešitve, pomen lokalnega povezovanja in sodelovanja na vseh ravneh, povezovanje z velikimi projekti kot je EPK 2012 ter možnosti za oživitev starega mestnega jedra, ki jih takšni projekti predstavljajo.

 

V prihodnjih dneh se bo sestala lokalna podporna skupina v Mariboru in oblikovala smernice za akcijski načrt za oživitev starega mestnega jedra, ki bo predstavljen javnosti ob izteku projekta v prvi polovici leta 2011.

 

 

Pri projektu FIN-URB-ACT sodeluje 11 mest (Aachen, Aveiro, Edinburg, Galati, Glivice, Gijon, Leipzig, Linz, Reims, Rim in Maribor) in Nemško združenje za stanovanjsko politiko in prostorski razvoj.

 


vodoravna delilna črta