Vabilo na 1. konstitutivno sejo Mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta


Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005)

 

 

 

 

 

S K L I C U J E M

 

1. KONSTITUTIVNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

KI BO V TOREK 26. OKTOBRA 2010, OB 16.00 URI,

 

 V PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, ULICA HEROJA STANETA 1,

 

DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA 

 

 

 

z naslednjim dnevnim redom:

 

 

1.       Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članic in članov mestnega sveta

 

2.       Poročilo Mestne volilne komisije o izidu volitev za člane Mestnega sveta Mestne občine Maribor (GMS – 001) in Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine (GMS – 002)

 

3.       Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov članom mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana

 

4.       Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članicam in članom Mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

5.       Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana Mestne občine Maribor

 

6.       Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

7.       Vloga za koriščenje pravic iz 14. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih

 

 

 

Vabilu prilagamo:

 

·         Potrdilo o izvolitvi Mestne volilne komisije

 

·         Poročilo mestne volilne komisije o izidu volitev za člane Mestnega sveta Mestne občine Maribor in Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Maribor  (GMS – 001 in GMS – 002)

 

·         Obrazec – Podatki o članu mestnega sveta (obrazec – Podatki o članu mestnega sveta izpolnite in ga predajte ob prihodu na prvo sejo mestnega sveta delavki, ki bo beležila prisotnost na seji).

 

 

 

 

Članice/člane mestnega sveta prosimo, da na sejo prinesejo potrdilo o izvolitvi ter osebni dokument, s katerim se ugotovi istovetnost osebe s potrdilom o izvolitvi.

 

 

 

Skladno z 22. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor mestni svetniki ustanovijo klube svetnikov v desetih dneh po konstituiranju mestnega sveta. Vodja kluba svetnikov obvesti o tem župana in mu predloži seznam članov z njihovimi podpisi. Prosimo, da službo mestnega sveta obvestite tudi o sedežu kluba.

 

 

 

Po zaključku konstitutivne seje bo sledila 1. izredna seja mestnega sveta, zaradi obravnave točke INVESTICIJSKI PROGRAM ZA IZGRADNJO ENOTE LUPINICA VRTCA TEZNO MARIBOR (GMS – 003).

 

Razlog za obravnavo na izredni seji je kandidiranje na evropska sredstva na osnovi "Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve regionalni razvojni programi razvojne prioritete razvoj regij operativnega programa krepitve regionalnih razvojni potencialov 2007- 2013 za obdobje 2010 - 2012", za katerega je rok prijave 29.10.2010.

 

 

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

 

 


vodoravna delilna črta