Sodelovanje MOM v projektu »Štiriperesna deteljica«
vodoravna delilna črta


Predstavniki projektne pisarne Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: MOM) so se 1. septembra 2010 udeležili sestanka partnerjev v okviru projekta »Štiriperesna deteljica« v Jennersdorf-u na Gradiščanskem v Avstriji. Poleg Maribora so se iz Slovenije srečanja udeležili še predstavniki mesta Ptuj.

 

 

Namen in cilj projekta »Štiriperesna deteljica« (www.lucky-four-leaf-clover.eu) je udejanjanje in obveščanje javnosti o vrednosti, ki jo ima širitev EU na regionalnem in lokalnem nivoju v treh državah članicah (Avstriji, Madžarski in Sloveniji), eni kandidatki (Hrvaški) in eni potencialni kandidatki (Bosni in Hercegovini). Trajanje projekta je omejeno na obdobje od 1. septembra 2010 do 30. novembra 2011 (15 mesecev). Finančno ga v glavnem podpirata Evropska komisija in salzburški inštitut IRE (Institut der Regionen Europas), v manjšem delu pa tudi sami partnerji.       

 

 

Težišča projekta ustrezajo PRINCE EU-27 programu:

-          obojestransko spoznavanje državljank in državljanov regij in mest na območju projekta;

-          posredovanje izkušenj in spoznanj treh držav članic (avstrijski pristop v letu 1995, madžarski in slovenski v letu 2004) na regionalnem in lokalnem nivoju;

-          formuliranje pričakovanj in bojazni regij in občin držav kandidatk Hrvaške ter Bosne in Hercegovine glede pristopa k EU;

-          formuliranje pričakovanj in skrbi regij in občin teh treh držav članic nasproti pristopu Hrvaške ter Bosne in Hercegovine k EU.

 

V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti:

1. Šest »Cafés d’Europe Régional« kot evropska komunikacija: „emocionalna in kulturna raznolikost Evrope“; »Café d’Europe Régional« bo v Mariboru organiziran 15. aprila 2011, mladi bodo razpravljali o EU;

2. Šolski projekt »Moja domovina – tvoja domovina«; mladi v starostni skupini med 14 in 18 let bodo napisali besedila v angleščini, v katerih bodo svojo domovino/regijo/mesto predstavili drugim deželam; najboljša dela po mnenju posebne komisije bodo objavljena v posebni publikaciji v vseh petih jezikih in v angleščini;

3. Dan Evrope, 9. 5. 2011, regionalne identitete v skupni Evropi; delegacije skupin, ki negujejo običaje in šege, naj bi pri tem v izvirnih oblačilih (narodnih nošah) sodelovale na skupni prireditvi;

4. Potujoča razstava „Kultura regije = evropska kultura“; vsaka regija bo zastopana skozi tri sodobne umetnike, katere bomo v regijah izbrali sami; to pomeni, da bo potujočo razstavo sestavljalo 36 slik; tako sestavljena bo predstavljena zainteresiranemu občinstvu v vsaki sodelujoči regiji projekta v obliki dvomesečne razstave;

5. Dve strokovni konferenci; obe strokovni konferenci imata za cilj združiti predstavnike vseh regij, zajetih s projektom in pa v okviru prireditev dati možnost izmenjave izkušenj; strokovnjaki iz EU (Evropske Komisije, Evropskega Parlamenta in Odbora regij) bodo sodelovali na obeh strokovnih konferencah in bodo v razpravi z gosti debatirali o tematiki;

6. Ekumensko evropsko romanje za mir; tega romanja naj bi se udeležili predstavniki vseh veroizpovedi sodelujočih regij (katoličani, protestantje, pravoslavni, …).


vodoravna delilna črta