MOM pridobila evropska sredstva za investicijski projekt »KC Pekarna-Lubadar«
vodoravna delilna črta
Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM) je v prejšnjem tednu pridobila evropska sredstva za nov investicijski projekt, in sicer »KC Pekarna-Lubadar«.

 

 

Programi, ki se že danes izvajajo v objektu Lubadar, pričajo o tem, da ti programi potrebujejo primeren prostor za svoje delovanje. Spričo zelo slabega stanja objekta je nujno potrebno izvesti prenovo objekta, s čimer bo omogočeno nadaljevanje in širitev kulturno-umetniške tradicije v objektu in v celotnem kompleksu Kulturnega centra Pekarna. Na ta način bo zagotovljena ustrezna infrastrukturna podpora programom neodvisne kulture na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

 

 

Z investicijo se želi izkoristiti razvojni in kulturni potencial, ki ga ima večnamenski objekt Lubadar, kjer se bo poleg izvajanja kulturnih vsebin in kulturi komplementarnih dejavnosti izvajala tudi spremljajoča gospodarska dejavnost (specializirano knjigarništvo). Prenova objekta in njegova funkcionalna revitalizacija je z vidika zagotavljanja pogojev za kulturno – umetniško ustvarjalnost in dostopnost do kulturnih dobrin nujna, saj je trenutno stanje objekta takšno, da so ti pogoji bistveno zmanjšani.

 

 

Projekt je vreden 1.608.941 EUR, od tega je 1.139.667 EUR financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt bo zaključen predvidoma poleti 2011.

 

 

V obdobju zadnjega leta je MOM skupaj s partnerji na različne razpise evropskih sredstev prijavila okrog 20 projektov v skupni vrednosti okrog 25 milijonov EUR, kar je tudi rezultat dobrega dela na novo vzpostavljene projektne pisarne v sodelovanju z ostalimi uradi na občini in drugimi institucijami v regiji.

 

 

Na javni poziv Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju SVLR) za pridobitev evropskih sredstev v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij« je MOM do sedaj kandidirala skupaj z osmimi projekti. Za sedem: Invalidi in slepi, Zunanji avditorij, Minoritska cerkev, Pekarna-Hladilnica, TRAMOB, E-podjetnik in Pekarna-Lubadar smo evropska sredstva že pridobili. Skupna vrednost teh projektov znaša slabih 9 milijonov EUR, od tega prispeva EU dobrih 6 milijonov EUR.

 

Za projekt City card (turistična kartica) sklep SVLR še pričakujemo, v oktobru pa bomo na razpis predvidoma prijavili še gradnjo energetsko učinkovitega vrtca na Teznem.

 

Prav tako smo uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za kulturo za investicije v javno kulturno infrastrukturo, kjer smo uspeli pridobiti 3 milijone EUR evropskih sredstev za obnovo in adaptacijo Mariborskega gradu. 

 

 

Uspešni smo bili tudi na razpisu v okviru programa Slovenija-Avstrija, kjer smo pridobili sredstva za dva okoljska projekta (PMinter in ECOA).

 

 

Rezultate za ostale prijavljene projekte pričakujemo v jesenskih mesecih.

 

 


vodoravna delilna črta