MOM pridobila evropska sredstva za dva nova projekta
vodoravna delilna črta


Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM) je pridobila evropska sredstva za dva nova projekta, in sicer »E-regija: e-podjetnik« (v nadaljevanju: E-podjetnik) in »TRAMOB – ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu« (v nadaljevanju: TRAMOB).

 

 

 

TRAMOB

 

 

MOM je na podlagi zaznane stalne rasti števila rednih uporabnikov avtomobilov in hkratnega upadanja uporabe javnega potniškega prometa, koles in pešačenja kot oblike premagovanja razdalj v mestu, pristopila k izboljšanju mobilnosti v mestu in okolici. Na podlagi opredeljenih ciljev in s tem tudi aktivnosti, želimo izboljšati ali vsaj nekoliko umiriti trend konstantnega slabšanja kakovosti in učinkovitosti kar zadeva mobilnost v mestu Maribor. Glavne aktivnosti so usmerjene na izboljšanje kolesarskega prometa in tudi na izboljšanje kakovosti ter dostopa in uporabe javnega potniškega prometa v mestu, saj se obe obliki prometa dopolnjujeta. V mestu je namreč več kot polovico voženj na delo in v šolo opravljena z avtomobilom. Sam projekt in z njim predlagani ukrepi za izboljšanje trajnostne mobilnosti so v skladu s sprejeto resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije, ki med drugim zavezuje k zagotavljanju zadovoljive stopnje mobilnosti prebivalstva, ki mora temeljiti na uporabi v danih razmerah najbolj primernega transportnega sistema ter k izgradnji in vzdrževanju prometne infrastrukture za nemotorizirani promet, s katerim se vzpodbuja uporaba koles in hoja na ustreznih relacijah.

 

 

Cilji investicije

 

Projekt TRAMOB je kombiniran projekt, ki se bo izvedel s štirimi operacijami, in sicer z dvema investicijskima ter z dvema neinvesticijskima operacijama:

 

-          Operacija 1: Vzpostavitev nove kolesarske prometne in neprometne infrastrukture (investicijska operacija),

 

-          Operacija 2: Obnova in oprema prostorov za vzpostavitev »Centra za trajnostno mobilnost« (investicijska operacija),

 

-          Operacija 3: Izdelava načrta za trajnostno mobilnost v mestu in okolici (neinvesticijska operacija),

 

-          Operacija 4: Promocija in vzpostavitev trajnostnih oblik prevoza na delo (načrti mobilnosti za podjetja in javne ustanove) – (neinvesticijska operacija).

 

 

Z izvedbo operacij bodo doseženi naslednji cilji celotne operacije:

 

-          izboljšane možnosti za povečanje kolesarskega in peš prometa,

 

-          izboljšanje podpornega okolja za razvoj trajnostne mobilnosti v mestu,

 

-          povečanja možnosti za razvoj in promocijo trajnostne mobilnosti,

 

-          povečanje deleža kolesarjev, pešcev in potnikov javno potniškega prometa,

 

-          izboljšanje stanja okolja v mestu (nižje emisije CO2 in PM 10 in 2.5),

 

-          izboljšanje dolgoročnega načrtovanja trajnostne mobilnosti v mestu in okolici.

 

 

Partner v projektu je Mariborska razvojna agencija, ki bo projekt tudi vodila. Projekt je vreden 700.000 EUR, od tega je 490.096 EUR financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt bo zaključen predvidoma v jeseni 2011. Pridobljena sredstva so za MOM izjemnega pomena, čeprav jih seveda ni dovolj za celovito ureditev kolesarske infrastrukture v mestu in njegovi okolici. Za primerjavo naj povemo, da je npr. avstrijska Štajerska do danes v kolesarsko infrastrukturo investirala 75 milijonov EUR. Seveda pa je ob tem treba poudariti, da je v Avstriji velik delež sredstev prispevala država in to tudi zakonsko uredila.

 

 

 

E-podjetnik

 

 

Projekt E-podjetnik udejanja inovativen in celovit pristop višanja kompetenc podjetnikov v regiji in spodbujanja povezovanja in posledično novih inovacijskih ciklov v podjetjih, razvoja novih storitev in proizvodov ter usmerjenosti v nove trge. Investicija obsega izgradnjo podjetniškega portala, katerega cilj je podjetnike izobraževati in povezovati. Ta e-infrastruktura bo vključevala portal, e-Izobraževanje, e-Učilnico in del, ki bo namenjen povezovanju, izmenjavi znanj in izkušenj, izmenjavi povpraševanj in ponudbe ter izdelavi pobud za nova sodelovanja. Podjetnikom in potencialnim podjetnikom bo poleg virtualnega podpornega okolja, ki bo delovalo na osnovi grozdenja (mikrogrozdenja) na voljo tudi izobraževanje v obliki delavnic in posvetov s svetovalci, ki je namenjeno višanju kompetenc in specifičnih znanj ter spodbujanju povezovanja. Tako želimo povečevati podjetniško kulturo in zavedanje o vsestranskih pozitivnih učinkih povezovanja in izmenjave izkušenj. Sodobna in učinkovita podporna infrastruktura bo neposreden rezultat projekta. Preko te bomo nudili podporo tistim 95% mikro in malih podjetij, katera sedaj do nje nimajo dostopa. Močna in kompetentna mikro in mala podjetja predstavljajo velik potencial za razvoj, rast in zaposlovanje.

 

 

Projekt je vreden je 359.352 EUR, od tega je 254.541 EUR financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt bo zaključen predvidoma v jeseni leta 2012.

 

 

V obdobju zadnjega leta je MOM skupaj s partnerji na različne razpise evropskih sredstev prijavila okrog 20 projektov v skupni vrednosti okrog 25 milijonov EUR, kar je tudi rezultat dobrega dela na novo vzpostavljene projektne pisarne v sodelovanju z ostalimi uradi na občini in drugimi institucijami v regiji.

 

Na javni poziv Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju SVLR) za pridobitev evropskih sredstev v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij« je MOM do sedaj kandidirala skupaj z osmimi projekti. Za šest: Invalidi in slepi, Zunanji avditorij, Minoritska cerkev, Pekarna-Hladilnica, TRAMOB in E-podjetnik smo evropska sredstva že pridobili. Skupna vrednost teh projektov znaša slabih 7 milijonov EUR, od tega prispeva EU dobrih 5 milijonov EUR.

 

Za ostala dva projekta: Pekarna – Lubadar in City card (turistična kartica) sklepe SVLR še pričakujemo.

 

Prav tako smo uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za kulturo za investicije v javno kulturno infrastrukturo, kjer smo uspeli pridobiti 3 milijone EUR evropskih sredstev za obnovo in adaptacijo mariborskega gradu. 

 

Uspešni smo bili tudi na razpisu v okviru programa Slovenija-Avstrija, kjer smo pridobili sredstva za dva okoljska projekta (PMinter in ECOA).

 

Rezultate za ostale prijavljene projekte pričakujemo v jesenskih mesecih.

 


vodoravna delilna črta