Tekoče vzdrževanje spomenikov in obeležij v MOM
vodoravna delilna črta


Mestna občina Maribor je v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2010 zagotovila sredstva za tekoče vzdrževanje spomenikov in obeležij. Sredstva v višini 7.503 EUR so bila porabljena na osnovi usmeritev mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in na predlog Združenja borcev za vrednote NOB Maribor.

 

Urad za kulturo in mladino, ki skrbi za vzdrževanje spomenikov, je z omenjenimi sredstvi izvedel:

 

-          čiščenje grafitov s spomenika Slavi Klavori v Parku mladih,

 

-          čiščenje spomenika in obnovo črk na spominskem obeležju na Vrbanski ulici,

 

-          lepljenje odlomljenega dela na Spomeniku borcem za severno mejo v Mestnem parku ter fugiranje in čiščenje stikov,

 

-          sanacijo forma vive pred Ekonomsko fakulteto na Razlagovi ulici,

 

-          popravilo spomenika Henriku Schreinerju na Mladinski ulici.

 


vodoravna delilna črta