Investicije v osnovne šole in vrtce v MOM
vodoravna delilna črtaPREDŠOLSKA VZGOJA:

 

 

 

Investicije:

 

 • 2007 in 2008: izgradnja nadomestnega vrtca v Kamnici (1.311.000 EUR);

   

 • 2009 in 2010: izgradnja večnamenskega prostora nad teraso Vrtca Ivana Glinška Maribor (335.000 EUR).

   

Večja investicijsko vzdrževalna dela (vrednost nad 100.000 EUR):

 

 • 2008 in 2009: celovita prenova objekta za otroke prvega starostnega obdobja Vrtca Ivana Glinška v Smetanovi ulici (312.000 EUR);

   

 • 2010: obnova centralne kuhinje Vrtca Ivana Glinška - v izvajanju (289.000 EUR).

   

Gibanje števila otrok in oddelkov:

 

 

 

Šolsko leto

 

Število otrok

 

Število oddelkov

 

2007/2008

 

3336

 

185

 

2008/2009

 

3476

 

197

 

2009/2010

 

3663

 

211

 

2010/2011

 

3963

 

225

 

 

 

 

 

ŠOLSTVO:

 

 

 

Investicije:

 

 • 2007: dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin OŠ Franca Rozmana Staneta: 1.612.000 EUR;

   

 • 2008: dograditev in adaptacija šolske zgradbe OŠ Franca Rozmana Staneta: 2.100.000 EUR;

   

 • 2008 in 2009: dograditev telovadnice in ureditev okolja OŠ Angela Besednjaka 1.600.000 EUR;

   

 • začetek 2010 in predviden zaključek 2011: prostorska preureditev in obnova skupne šolske zgradbe OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna - vrednost po investicijskem programu 4.800.000 EUR.

   

Večja investicijsko vzdrževalna dela (vrednost nad 100.000 EUR):

 

 • 2007: obnova elektroinstalacij, tal, sten, stropov, notranjega stavbnega pohištva, vodovodne instalacije v OŠ Martina Konšaka (210.000 EUR);

   

 • 2007 in 2008: ureditev specialnih učilnic v OŠ Angela Besednjaka (184.000 EUR);

   

 • 2007 in 2008: izgradnja veznega hodnika med šolsko zgradbo in telovadnico OŠ Maksa Durjave (245.000 EUR);

   

 • 2007: obnova sanitarij v severnem delu šolske zgradbe OŠ Ludvika Pliberška (150.000 EUR);

   

 • 2008: obnova strehe in stropa telovadnice OŠ Leona Štuklja (106.000 EUR);

   

 • 2008 in 2009: obnova prostorov za prehrano OŠ Janka Padežnika (249.000 EUR);

   

 • 2008 in 2010: ureditev dvigala za gibalno ovirane otroke, nadstrešnice glavnega vhoda in obnova strehe OŠ Gustava Šiliha (354.000 EUR);

   

 • 2009 in 2010: zamenjava oken, obnova strehe, obnova elektroinštalacij, vodovodnih inštalacij, tal, sten, stropov v OŠ Draga Kobala (400.000 EUR);

   

 • 2010: obnova strehe, obnova elektroinštalacij, vodovodnih inštalacij, tal, sten, stropov v OŠ Slave Klavore (422.000 EUR);

   

 • 2010: ureditev uvoza s parkiriščem OŠ Tabor I (150.000 EUR).

   

 

Gibanje števila učencev:

 

 

 

 

 

Šol. leto

 

2007/08

 

Šol. leto

 

2008/09

 

Šol. leto

 

2009/10

 

Šol. leto

 

2010/11

 

Število vseh učencev osnovne šole        

 

7.561

 

7.507

 

7.344

 

 

Število učencev 1. razreda

 

797

 

836

 

794

 

740

 

 


vodoravna delilna črta