Vabilo na 14. sejo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM
vodoravna delilna črta


Vabimo Vas, da se udeležite 14. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor, ki bo v

 

PONEDELJEK, 23. avgusta 2010, ob 12.30

 

 

v sejni sobi AMD TAM Maribor, Zagrebška cesta 29.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

 

1.       Pregled zapisnika zadnje seje,

 

2.       Poročilo o stanju prometne varnosti na območju MO Maribor v prvem polletju leta 2010, (poročilo poda predstavnik Policije),

 

3.       Primerjalna analiza opazovanja pripetosti pred OŠ in vrtci v šol. letu 2009/2010 (analizo poda Jožica TRLEP),

 

4.   Pregled aktivnosti SPV v CP za varen začetek šolskega leta,

 

5.   Sodelovanje SPV v CP v okviru ETM 2010,

 

6.   Pregled aktivnosti sveta v septembru in oktobru 2010,

 

7.   Razno.

 


vodoravna delilna črta