Mestna občina Maribor pridobila evropska sredstva za nova investicijska projekta
vodoravna delilna črta

Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM) je v četrtek, 15. julija 2010, pridobila evropska sredstva za dva nova investicijska projekta, in sicer »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor« (v nadaljevanju: Invalidi in slepi) in »Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija« (v nadaljevanju: Zunanji avditorij), ki sodi v projekt Evropska prestolnica kulture 2012.

 

 

V okviru projekta Invalidi in slepi se je MOM odločila pristopiti k celoviti ureditvi dostopnosti mestnih površin za gibalno ovirane ter slepe in slabovidne osebe. Maribor namreč predstavlja dom številnim invalidnim osebam, slepim in slabovidnim, hkrati pa ima potencial, da s svojo široko ponudbo nudi zadovoljstvo tudi tujim obiskovalcem, ki so gibalno ali drugače hendikepirani. Smotrnost ciljev projekta se dobro umešča tudi v smernice mednarodnih dokumentov (Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov, Agenda 22, Konvencija OZN o pravicah invalidov) in Akcijskega programa Republike Slovenije za invalide 2007–2013. Invalidi in slepi so tudi prioritetna ciljna skupina v večini evropskih programov, ki jih sofinancira Evropska Komisija.

 

 

V okviru projekta je predvidena ureditev javnih površin, kot so cestišča, pločniki, krožišča, križišča ter ureditev javnih ustanov.

 

 

Projekt bo nudil naslednje rešitve:

 

 

 • Ustrezno zasnovane nivojske premostitve (klančine, elevatorji, dvigala…);

   

 • Urejene pešpoti brez ovir, ki onemogočajo prehod (zožanja, široke reže rešetk, dvignjeni predpražniki, poškodovana pešpot...);

   

 • Ustrezna parkirna mesta z zadostnim manevrnim prostorom in neposredno navezavo na pešpot;

   

 • Prirejene javne sanitarije;

   

 • Prirejene javne stavbe z dostopom do javnih storitev;

   

 • Prirejena oprema (stikala, bankomati, telefonske govorilnice…) in

   

 • Jasna označitev dostopnih poti in lokacij.

   

 

 

Odprava ovir ne pomeni le odpravo arhitektonskih ovir, ampak tudi komunikacijskih ovir, zaradi katerih ukrepi v arhitektonskem smislu ne dosežejo svoje polne učinkovitosti.

 

 

Projekt je vreden 606.023 EUR, od tega je 429.266 EUR financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt bo zaključen predvidoma v jeseni 2011.

 

 

Projekt Zunanji avditorij je naslednja faza celovite prenove Minoritskega samostana in bo omogočal številne izvedbe različnih kulturnih programov na prostem. Vreden je 1,8 milijona EUR, od tega je 1,3 milijona EUR financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Obnova bo zaključena predvidoma v prvi polovici leta 2011.

 

 

MOM je na javni poziv Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju SVLR) za pridobitev evropskih sredstev v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij« kandidirala skupaj s sedmimi projekti. Za štiri: Invalidi in slepi, Zunanji avditorij, Minoritska cerkev in Pekarna-Hladilnica smo evropska sredstva že pridobili. Skupna vrednost teh projektov znaša slabih 6 milijonov EUR, od tega prispeva EU dobre 4 milijone EUR.

 

 

Za ostale tri projekte: Pekarna – Lubadar, E-podjetnik in TRAMOB (kolesarska infrastruktura) sklepe SVLR še pričakujemo.

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta