Začetek investicijsko vzdrževalnih del na Trgu Leona Štuklja v Mariboru
vodoravna delilna črta


Mestna občina Maribor bo v začetku julija pričela z investicijsko vzdrževalnimi deli na Trgu Leona Štuklja z namenom obnove komunalnih vodov javne kanalizacije in javnega vodovoda. Obnova trga bo zaključena predvidoma septembra 2010.

Mestna občina Maribor obvešča vse občane, udeležence v prometu in stanovalce, da bo zaradi investicijsko vzdrževalni del na območju Trga Leona Štuklja in Svetozarevske ulice v Mariboru spremenjen prometni režim na območju Svetozarevske ulice, Ulice heroja Bračiča, Partizanske ceste in Ulice kneza Koclja v Mariboru do predvidoma 30. septembra 2010.
Zaradi faznosti del na omenjenem območju bo javnost o spremenjenih prometnih režimih, obvozih in spremembah avtobusnih prog ter postajališč obveščena v sredstvih javnega obveščanja ter s spremenjeno prometno signalizacijo.

 

 

Vse udeležence v prometu naprošamo, da v času poteka gradbenih del upoštevajo novo prometno ureditev in navodila izvajalca del.

  

Hvala za razumevanje!

 

 

 


vodoravna delilna črta