Predaja v uporabo obnovljenega dela Lackove ceste
vodoravna delilna črta


Danes je potekala slovesnost ob predaji v uporabo obnovljenega dela Lackove ceste od križišča z Bezjakovo ulico v Pekrah do krožišča v Limbušu, Lorbekove ulice ter pripadajoče rekonstruirane komunalne infrastrukture in novega voda plinovoda.

 

Obnova Lackove ceste je potekala pod delovnim naslovom Obnova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Krajevnih skupnostih  Pekre in Limbuš. V Pekrah so obnovili kanalizacijo, položili vodovod in uredili cesto, v Limbušu pa so položili vodovod in uredili cesto. Vrednost investicije v kanalizacijo in vodovod je bila nekaj več kot 482.000 EUR, investicija v omrežje  zemeljskega plina je bila 150.000 EUR, za asfaltno prevleko celotne Lackove ceste pa bomo iz proračuna MOM plačali približno 170.000 EUR. Na Lackovi cesti je položena tudi instalacija za kabelsko TV. Investicija je v celoti vredna 802.000 EUR, polovica sredstev pa je prišla iz Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko iz razpisa za leto 2009. Opravljena so bila še večja vzdrževalna dela s preplastitvijo dela Bezjakove ulice, izvedbo odvodnjavanja in vgradnjo mulde ob cesti Vrhov dol v Limbušu.

Projekt »Obnova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja (Lackova cesta)« delno financira Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

 


Več fotografij si lahko ogledate tukaj.


vodoravna delilna črta