Mestna občina Maribor pridobila evropska sredstva za štiri nove projekte
vodoravna delilna črta


 

  

Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) je v petek, 18. junija 2010, pridobila evropska sredstva za dva investicijska projekta, in sicer »Minoritska cerkev« in »KC Pekarna-Hladilnica«. Oba projekta sodita v projekt Evropska prestolnica kulture 2012.

Obnova Minoritske cerkve pomeni naslednji korak pri vzpostavitvi kulturnega kompleksa na zahodnem Lentu, v neposredni bližini novega Lutkovnega gledališča Maribor, v njej pa načrtujemo izvajanje vrhunskih glasbenih in uprizoritvenih programov. Projekt je vreden 2,5 milijona EUR, od tega je 1,7 milijona EUR financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Obnova bo zaključena predvidoma v jeseni 2011.

Objekt Hladilnica v sklopu kulturnega centra Pekarna bo predstavljal pomembno središče številnih programskih dejavnosti s področja sodobne urbane mladinske kulture in dopolnilnih dejavnosti, hkrati pa se bo uresničila zaveza mesta glede celovite prenove tega kompleksa. Projekt je vreden milijon EUR, od tega je 0,7 milijona EUR financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Obnova bo zaključena predvidoma v prvi polovici leta 2011.

MOM je na javni poziv Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju SVLR) za pridobitev evropskih sredstev v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij« kandidirala skupaj s sedmimi projekti. Za ostalih pet projektov: Zunanji avditorij, Pekarna – Lubadar, E-podjetnik, TRAMOB (kolesarska infrastruktura) ter Invalidi in slepi (odprava arhitektonskih ovir) pričakujemo sklepe SVLR v roku nekaj dni.

 

 

Poleg tega je MOM v maju pridobila evropska sredstva za dva okoljska projekta v okviru čezmejnega programa Slovenija-Avstrija, in sicer za projekt »ECOA - Environment Academy for Cities and Regions« in »PMinter Medregijski vpliv ukrepov za varstvo zunanjega zraka pred onesnaževanjem z delci iz cestnega prometa in malih kurišč v slovensko – avstrijskem obmejnem prostoru«. Na razpisu je bilo na drugi prednostni nalogi »Trajnostni in skladen razvoj« izbranih skupaj 12 projektov, tako da lahko rečemo, da je MOM kot partner v dveh projektih dosegla resnično lep uspeh. 

Projekt »ECOA - Environment Academy for Cities and Regions« je namenjen mestom, lokalnim skupnostim in regijam, predvsem z namenom, da se pregledno zbere in organizira  znanje, potrebno za okoljske projekte. Projekt bo prispeval k izboljšanju sedanjega stanja, za katerega je značilna množica posameznih akcij in močno razpršenih virov znanja na področju celotne okoljske tematike. Tako bodo dobile podporo vse sodelujoče ciljne skupine z zelo različnimi potrebami, to so mesta, lokalne skupnosti in regije, intermediarni partnerji (relevantni raziskovalni in tehnološki centri, izobraževalne ustanove) ter tisti, ki odločajo na področju okoljske problematike. Projekt je dvoleten in je vreden 2 milijona EUR, od tega znaša delež MOM 144.000 EUR. Parterji v projektu so: WATERPOOL Network of Competence GmbH Graz, Občina Bad Radkersburg, Društvo „Energie:autark Kötschach-Mauthen“, Občina Bad Kleinkirchheim, Regija Jennersdorf, MOM, Mestna občina Ptuj, Mestna občina Velenje, Občina Radlje ob Dravi, Občina Črna na Koroškem, Mestna občina Kranj in Občina Jesenice.

Osnovni cilj projekta PMinter je bistveno izboljšanje kakovosti zraka v Celovcu-spodnji avstrijski Koroški, na spodnjem avstrijskem Štajerskem in v Mariboru-severni Sloveniji ter zmanjšanje tveganja zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku prebivalcev vključenih regij. Projekt je trileten in je vreden 2,5 milijona EUR, od tega znaša delež MOM 0,2 milijona EUR. Parterji v projektu so: Magistrat deželnega glavnega mesta Celovec ob Vrbskem jezeru, MOM, Dežela Koroška, Tehnična univerza v Gradcu, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Urad vlade Štajerske in Gradbena fakulteta Univerze v Mariboru.


vodoravna delilna črta