Uvedba modrih in belih parkirnih con
vodoravna delilna črta


V Mestni občini Maribor so bile na področju mirujočega prometa uvedene določene novosti. Odlok o ureditvi cestnega prometa predvideva uvedbo modrih (brezplačnih) in belih (odplačnih) con. Modre cone so namenjene brezplačnemu kratkotrajnemu parkiranju vendar s časovno omejitvijo od 20-60 min (odvisno od lokacije) in so na območju MOM že urejene in opremljene z ustrezno prometno signalizacijo. Bele cone so razdeljene na levem bregu Drave v šest con, kar je razvidno iz karte priložene v nadaljevanju. Z urejanjem belih con smo pravkar tudi že pričeli in jih bomo urejali  postopno, do konca leta 2010. V teh dneh je bila izdana odločba za ureditev cone 1. Ureditev cone 2 je časovno odvisna tudi od ureditve območja, ki ga pravkar prometno preurejamo v enosmerni prometni režim. Skladno z Odlokom o ureditvi cestnega prometa, lahko pristojni občinski organ izda proti plačilu dovolilnice stanovalcem, ki lahko s temi dovolilnicami parkirajo na parkirnih površinah, namenjenim dolgotrajnemu odplačnemu parkiranju na območju cone v kateri prebivajo. Dovolilnica se izda vsakomur, ki izkaže stalno bivališče na območju, kjer je uvedeno plačilo parkirnine in ima registrirano vozilo. Dovolilnica se za stanovalce izda za dveletno obdobje in ne zagotavlja prostega parkirnega mesta. Cena dovolilnic znaša 144 € za dveletno uporabo.Vloga in zahtevani pogoji za izdajo dovoljenja se nahajajo na povezavi  Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje. Vse natančnejše informacije so na voljo v Meobčinskem uradnem vestniku št. 11/2010.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Uvajanje novega sistema parkiranja
vodoravna delilna črta