Vabilo na nadaljevanje 38. seje MS in na 15. izredno sejo MS
vodoravna delilna črta


Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

 

 

 

S K L I C U J E M   N A D A L J E V A N J E

 

 

38. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,  

 

 

ki bo v SREDO, 19. maja 2010, ob 17. uri, pred začetkom 15. izredne seje, v prostorih Mestne občine Maribor, v Dvorani generala Rudolfa Maistra.

 

 

 

z naslednjim dnevnim redom:

4.         Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor  (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

 

 

S  K  L  I  C  U  J  E  M

 

15. IZREDNO SEJO  MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

KI BO V  SREDO, 19. MAJA 2010, OB 17.00 URI,   V PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

1.         Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.         Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3.         Novelacija investicijskega programa "KC Pekarna" (GMS – 810)

 

(investicijski program v celoti je objavljen na spletni strani)

 

4.         Dokument novelacija investicijskega programa – Minoritska cerkev  (GMS – 811)

 

(investicijski program v celoti je objavljen na spletni strani)

 

 5.        Dokument identifikacije investicijskega programa – Minoritska cerkev (GMS – 812)

 

(investicijski program v celoti je objavljen na spletni strani)

 

 

 

 

 

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER


vodoravna delilna črta