JAVNA OBJAVA za oddajo vlog za pridobitev uporabe plakatnih mest (za referendum)
vodoravna delilna črta


Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji Ur. list RS št. 41/07 in 105/08) Mestna občina Maribor zagotavlja organizatorjem referendumske kampanje uporabo plakatnih mest na območju Mestne občine Maribor.

 

Organizatorji referendumske kampanje za glasovanje na referendumu o Zakonu o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, ki bo 6. junija 2010, morajo vloge za pridobitev uporabe plakatnih mest oddati na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Slovenska 40, Maribor do 14. maja 2010 do 12. ure.

 

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Uroš Kosi, vodja Sektorja za komunalo in promet v Uradu za komunalo, promet okolje in prostor na telef. št. 2201 - 687, ali po elektronski pošti: uros.kosi@maribor.si.


vodoravna delilna črta