Objava razpisov za sofinanciranje programov socialno-humanitarnih društev in programov za krepitev zdravja
vodoravna delilna črta


Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM) je 23. aprila 2010 objavila dva razpisa, in sicer Javni razpis za oddajo prijav za sofinanciranje programov socialno-humanitarnih društev, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala MOM in Javni razpis za oddajo prijav za sofinanciranje programov za krepitev zdravja prebivalcev na območju MOM, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala MOM.


Predmet prvega razpisa so programi socialno humanitarnih društev, ki prispevajo k preprečevanju in blažitvi socialnih stisk občanov in niso financirani kot redna dejavnost rednih služb na področju socialnega varstva, vendar se skladno s programom in finančnim načrtom socialnega varstva  sofinancirajo iz javnih sredstev. Sredstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju mestnih socialno varstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog MOM, ki ne sodijo med dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva

 

 

Predmet drugega razpisa je sofinanciranje neprofitnih programov za krepitev zdravja prebivalstva na območju MOM, ki vzpodbujajo procese promocije, varovanja, krepitve, izobraževanja in ohranjanja zdravja celotne populacije in niso financirani kot redna dejavnost javnih služb na področju zdravstva  ter se skladno s programom in finančnim načrtom področja zdravstva, sofinancirajo iz javnih sredstev. Sredstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja  prebivalstva v MOM.

 

  

Več informacij o razpisih je dostopnih na spletni strani MOM, na povezavi http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=615. Oba razpisa se zaključita v ponedeljek, 10. maja 2010.

 

 

 

 


vodoravna delilna črta