Poravnava dolga do družbe Aquasystems
vodoravna delilna črta


Mestna občina Maribor je 30. aprila 2010 izvedla plačilo zadnjega obroka obveznosti v višini 2 milijonov evrov po sporazumu z družbo Aquasystems in s tem poravnala celoten dolg v višini 6 milijonov evrov.

 

Mestna občina Maribor in podjetje Aquasystems, ki upravlja Centralno čistilno napravo Maribor, sta po dolgotrajnih pogajanjih v okviru arbitražnega postopka spor glede neporavnanih terjatev koncesionarja do Mestne občine Maribor, dne 25. oktobra 2007, rešila s Sporazumom o poravnavi, ki je bil vključen tudi v arbitražno odločbo Stalne arbitraže pri GZS. Skladno z doseženim sporazumom je koncesionar odpisal del dolga občine do podjetja Aquasystems, preostali dolg pa je Mestna občina Maribor poravnala v treh enakih zaporednih letnih obrokih.

 


vodoravna delilna črta