Energetsko najbolj učinkovit projekt v Sloveniji za leto 2010
vodoravna delilna črta


V Portorožu je potekalo 12. srečanje Energetskih menedžerjev Slovenije, v okviru dogodka pa so časnik Finance, Inštitut Jozef Stefan in Ministrstvo za gospodarstvo RS, z namenom spodbujanja trajnostne rabe energije, razpisali natečaj za energetsko učinkovito podjetje, energetsko učinkovit projekt in projekt sonaravnega izkoriščanja obnovljivih virov energije. Ti projekti postajajo osnova za sonaraven razvoj gospodarstva in so vse bolj pomembni za zanesljivo oskrbo z energijo in varovanje okolja. V okviru kategorije energetsko učinkovit projekt, v katerem se je presojala inovativnost in donosnost projekta, pozitivni vpliv na okolje, možnost ponovitve in kakovost spremljanja doseženih prihrankov energije, je v letošnjem letu s projektom »Uvajanje gospodarjenja z energijo v javnem sektorju« kandidirala tudi Energetska agencija za Podravje. Po izboru strokovne komisije je bila v omenjeni kategoriji Energetska agencija za Podravje skupaj z Mestno občino Maribor razglašena za zmagovalko. Letos so prvič svoje zmagovalce izbirali tudi bralci Financ. V spletnem glasovanju se je v kategoriji za energetsko učinkovit projekt na prvo mesto prav tako uvrstila Energetska agencija za Podravje.

 

V okviru projekta »Uvajanje gospodarjenja z energijo v javnem sektorju« Energetska agencija za Podravje v sodelovanju z Mestno občino Maribor v letih od 2007 naprej v vrtcih, osnovnih šolah in tudi drugih javnih stavbah vzpostavlja sistem centralnega daljinskega energetskega upravljanja. Ta hip je v sistem vključenih že sto objektov. Cilj sistema je zmanjšati porabo energije v javnih stavbah in s tem stroške za rabo energije. Prav tako se želi z vzpostavljenim sistemom zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida in vzporedno optimizirati energetske procese ter zagotoviti sistemsko reševanje organizacijskih in investicijskih ukrepov v posameznih javnih stavbah.

 

Daljinsko energetsko upravljanje (DEM), s katerim Energetska agencija za Podravje in Mestna občina Maribor sodelujeta tudi v EU projektu Minus 3%, je podprto z računalniškim programom za spremljanje in analizo rabe energije in energentov v stavbah. Za vsako stavbo je bila določena kontaktna oseba, ki v sistem mesečno vnaša podatke z računov za energijo, med drugim količino porabljene energije, skupno ceno energije, trošarine in popuste. Sistem med drugim omogoča učinkovitost posameznega objekta in določanje varčevalnega potenciala, s tem pa se znižujejo vzdrževalni stroški. Podatki kažejo, da so bili zaradi uvedbe omenjenega sistema prihranki pri rabi energije petodstotni, pri stroških pa desetodstotni. Pomemben vidik uspešnega projekta pomeni tudi vključenost uporabnikov stavb, predvsem pa je pomembno informiranje in izobraževanje.

 


vodoravna delilna črta