Maribor gostil mednarodno ekipo strokovnjakov projekta CITEAIR II
vodoravna delilna črta


  

 

Mestna občina Maribor je 11. in 12. marca 2010 gostila mednarodno ekipo dvajsetih strokovnjakov iz devetih držav, ki sodelujejo na projektu CITEAIR II - Skupna informacija k evropskemu zraku. Namen srečanja je bil pregled dosedanjega dela in začrtanje smernic za nadaljnje delo. Projekt traja od oktobra 2008 do septembra 2011.

 


Cilj projekta je razviti primere dobre prakse za naslednja tri področja:

 

-         izdelava katastra emisij v zrak, vključno s CO2: za učinkovito izvajanje ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka je potrebno poznati vire onesnaževanja in njihove emisije v zrak, kar lahko dosežemo z izdelavo katastra. Med emisije bomo vključili tudi CO2, ki je zelo pomemben za spremljanje podnebnih sprememb.

 

-         model za napoved onesnaženosti zraka v mestu: z napovedjo onesnaženosti zraka lahko skupine, kot so otroci in oboleli, obvestimo, kdaj ni primerno, da se odpravijo ven in izvedemo tudi ukrepe, ki bi takšno stanje preprečili. Modeli za napoved onesnaženosti zraka so zelo kompleksni, zato jih bomo pripravili na treh različnih nivojih, odvisno od potreb, razpoložljivih podatkov in izkušenj posameznih mest.

 

-         vrednotenje vpliva prometa na onesnaženost zraka – prometni indikator: s pripravo prometnega indikatorja bo možna primerjava vplivov prometa med različno velikimi mesti.

 

 

Projekt CITEAIR II je nadgradnja projekta CITEAIR in poteka v okviru programa INTERREG IVC. Skupna vrednost projekta je nekaj manj kot 2 milijona EUR. Namen projekta je priprava primerov dobre prakse, njihovo testiranje in uporaba v partnerskih mestih. Mesta, ki sodelujejo v projektu, so različno velika in ležijo na različnih geografskih območjih, kar pomeni, da bodo primeri dobre prakse širše uporabni. Mestna občina Maribor v projektu sodeluje pri  testiranju in uporabi primerov dobre prakse za vsa tri področja.

 

 

V okviru projekta so se mesta, med njimi tudi Maribor kot edino mesto v Sloveniji, priključila evropski mreži mest, ki prikazujejo podatke o kakovosti zraka, in sicer v obliki indeksov onesnaženosti. Podatki so na voljo na spletni strani projekta (www.airqualitynow.eu).

 

 

 

V projektu sodelujejo:

 

Airparif (Francija) – vodilni partner; DCMR - Okoljska agencija Rijnmond (Nizozemska); ATAC – Agencija za mobilnost mesta Rim (Italija); Nacionalni institut za industrijsko okolje in tveganja (Francija); Polis (Belgija); Češki hidrometeorološki inštitut in Mestna razvojna oblast Praga (Češka); Andaluzijska okoljska agencija (Španija); ARMAAG (Poljska), REC - Regionalni center za okolje in Mestna občina Maribor (Slovenija).

 


vodoravna delilna črta