4. seja Delovne skupine za proti-krizne ukrepe na MOM
vodoravna delilna črta


4. seja Delovne skupine za oblikovanje proti-kriznih ukrepov in spremljanje uresničevanja le-teh na področju gospodarstva in sociale v Mestni občini Maribor bo v četrtek, 11. marca 2010, ob 14. uri, v razstavnem salonu, na Grajski ul. 7.

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3. Pregled sprejetih sklepov in izvedenih aktivnosti od 1. seje do danes

 

4. Predstavitev stanja brezposelnosti na območju MOM in sistema socialnih pomoči brezposelnim osebam (vabljeni so predstavniki Zavoda za zaposlovanje, OS Maribor in Centra za socialno delo Maribor).

 

5. Oblikovanje predlogov (dolgoročnih) ukrepov

 

6. Razno

 

 

Vljudno vabljeni!

 


vodoravna delilna črta