Podpisani pogodba o sodelovanju in medsebojnih razmerjih pri organizaciji in izvedbi 26. Zimske univerzijade in družbena pogodba družbe Univerziada 2013
vodoravna delilna črta


Po nakazilu sredstev za plačilo organizacijskih pravic, ki ga je v preteklih dneh izvedla Vlada Republike Slovenije, so partnerji v projektu 26. Zimske univerzijade Maribor 2013 naredili še korak naprej. Franc Kangler, župan Mestne občine Maribor (MOM), Vili Rezman, župan Občine Ruše, mag. Boris Podvršnik, župan Občine Zreče, prof. dr. Otmar Kugovnik, predsednik Slovenske univerzitetne športne zveze in Drago Rataj, direktor Športnega centra Pohorje so sklenili pogodbo o sodelovanju in medsebojnih razmerjih pri organizaciji in izvedbi 26. Zimske univerzijade Maribor 2013 kot nacionalnega projekta.

 

 

S pogodbo so uredili medsebojno sodelovanje, razmerja, obveznosti in odgovornosti glede zagotovitve materialnih pogojev za organizacijo in izvedbo univerzijade. Sem spadajo opredelitev finančnih in drugih vlaganj zaradi zagotovitve športne in druge infrastrukture, potrebne za izvedbo univerzijade, ter finančnih in drugih prispevkov ter aktivnosti za samo organizacijo in izvedbo univerzijade kot športnega dogodka.

 

 

Podpisana pa je bila tudi družbena pogodbe družbe Univerziada 2013 d.o.o. Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah so pogodbo podpisali družbeniki MOM, Občina Ruše, Občina Zreče, Slovenska univerzitetna športna zveza in Študentska organizacija Univerze v Mariboru. Ustanovitev podjetja pomeni hitrejše in pospešeno izvajanje aktivnosti v okviru projekta 26. Zimske univerzijade Maribor 2013. Podjetje Univerziada 2013 d.o.o. bo zadolženo za izvedbeno raven športnega dogodka univerzijade in za izvajanje projektnih nalog v okviru priprave na dogodek, pripravljajo in prijavljalo se bo na mednarodne razpise, skrbelo za promocijo, marketing in odnose z javnostmi, pravno in finančno transparentnost ter druge dejavnosti potrebne za uspešno izpeljavo univerzijade v Mariboru. V čim krajšem času se bo izbralo vodstvo in poslovni sekretar podjetja. Sedež podjetja bo na Vojašniškem trgu 10 v Mariboru.

 


vodoravna delilna črta