Štipendije MOM za dijake in študente
vodoravna delilna črta


Mestna občina Maribor na podlagi javnega razpisa vsako leto podeljuje enoletne štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

 

V šolskem letu 2009/2010 je Mestna občina Maribor preko javnega razpisa podelila štipendije 31 nadarjenim dijakom in 3 dijakom srednjega poklicnega izobraževanja ter 28 štipendij nadarjenim študentom.

 

 

Mesečna višina štipendije znaša:

 

-          za dijake 124 EUR,

 

-          za študente, ki študirajo v Republiki Sloveniji 190 EUR ter

 

-          za študente, ki študirajo v tujini 250 EUR.

 

 

 

V letu 2009 je bilo iz naslova štipendij za nadarjene dijake in študente rezerviranih 123.000 EUR in 3.000 EUR za štipendije za dijake srednjega poklicnega izobraževanja.

 

 

 

Pogoji za predložitev vloge:

 

-          da so vlagatelji državljani Republike Slovenije,

 

-          da imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,

 

-          da so v preteklem šolskem letu kot dijaki dosegli povprečno zaključno oceno najmanj 4,

 

-          da so v preteklem šolskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,

 

-          da so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,

 

-          da niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.

 

 


vodoravna delilna črta