Delavnica "Trajnostni promet - upravljanje mobilnosti v mestih"
vodoravna delilna črta


4. novembra 2009 je na Fakulteti za gradbeništvo potekala delavnica "Trajnostni promet - upravljanje mobilnosti v mestih". Poleg študentov se je delavnice udeležilo tudi nekaj uradnikov Mestne občine Maribor in predstavnikov nevladnih organizacij. Kot rezultat delavnice je nastal tudi bilten, kjer si lahko preberete najpomembnejše zaključke, ideje in ugotovitve.

http://mkm.kolesarji.org/novice/biltenzdelavnicetrajnostnipromet


vodoravna delilna črta