Medpodjetniški izobraževalni center MIC - Akademija kulinarike in turizma
vodoravna delilna črta

Skladno z dolgoročno strategijo VSGT smo Vlada RS, Mestna občina Maribor in VSGT Maribor  6. oktobra 2009 ustanovili Medpodjetniški izobraževalni center MIC - Akademijo kulinarike in turizma. Center deluje kot organizacijska enota VSGT Maribor in predstavlja mejnik pri razvoju dejavnosti šole, saj je korak naprej pri reševanju nacionalne problematike kadrov v gostinstvu in turizmu.

MIC - Akademija kulinarike in turizma je center za:

 

-          usposabljanje in dodatno izobraževanje kadrov v gostinstvu in turizmu,

 

-          promocijo poklicev v gostinstvu in turizmu za večji interes po tovrstnih poklicih,

 

-          povezovanje znanj in izkušenj med podjetji in izobraževalnimi inštitucijami s področja gostinstva in turizma,

 

-          za razvoj novih in bolj kakovostnih storitev v gostinstvu in turizmu.

 

Projekt ustanovitve MIC - Akademije kulinarike in gostinstva smo podprli Mestna občina Maribor, Podjetje Gostinstvo Jezeršek d.o.o., Terme Maribor d.d., Terme Olimia d.o.o., Turistično gostinska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo - Direktorat za turizem, Obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in številna druga podjetja iz panoge.

 

V okviru MIC - Akademije kulinarike in turizma je VSGT Maribor pripravila projekt izgradnje multidisciplinarnega centra za usposabljanje in dodatno izobraževanje v gostinstvu in turizmu, kjer bo več demonstracijskih učnih prostorov z vso opremo za sodobne oblike usposabljanja na področju gostinstva in turizma. VSGT Maribor je projekt prijavila na Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre, ki ga je oblikovalo Ministrstvo za šolstvo in šport RS in ga delno financira Evropska Unija, Evropski sklad za regionalni razvoj. Prijava na projekt je bila uspešna in tako je VSGT na razpisu pridobila sredstva v višini 2.499.897,08 EUR.

 

V sklopu projekta bo obnovljena in funkcionalno opremljena stavba na Cafovi ul. 7 (bivši prostori Davčnega urada Maribor) – vložek MOM, kjer bo tudi sedež Medpodjetniškega izobraževalnega centra z:

 

-          učno in demonstracijsko restavracijo,

 

-          učnim centrom za wellness,

 

-          učnim centrom za preživljanje prostega časa,

 

-          šolsko potovalno agencijo in

 

-          učnim prireditvenim centrom.

 

MIC - Akademija kulinarike in turizma bo pomembno prispeval k realizaciji vsebin v okviru projekta Evropske prestolnice kulture 2012. Za to leto je vložena kandidatura, da bi bila VSGT gostiteljica najprestižnejših evropskih srečanj gostinske in turistične stroke:

 

Mednarodne konference EURHODIP - konferenca poteka v okviru Združenja vodilnih hotelskih šol Evrope in vsako leto poteka v drugi državi.

 

Božič v Evropi - prikaz evropskih božičnih običajev, ki poteka v okviru združenja evropskih hotelskih in turističnih šol in se ga udeležuje okoli 20 delegacij iz številnih evropskih držav, mogoče leta 2013.

 

George Baptist Cup 2012 - najprestižnejše svetovno tekmovanje študentov in strokovnjakov na področju strežnih veščin.

 


vodoravna delilna črta