Projekt PIMMS TRANSFER - obisk mesta Gradec
vodoravna delilna črta

    

V okviru projekta »PIMMS TRANSFER« so člani projektne skupine Mestne občine Maribor pod vodstvom Službe za razvojne projekte in investicije ter z zunanjimi sodelavci Nigrada in društev (Društvo študentov invalidov, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor) danes obiskali partnersko mesto Gradec, Avstrija z namenom prenosa dobrih praks na področju mobilnosti invalidov, slepih in slabovidnih. Strokovni sodelavci mesta Gradec bodo predstavili dobre prakse in izvedene ukrepe za odpravo arhitektonskih ovir za invalide, ureditve javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih, dostopa javnih površin, javnih sanitarij, z zvočnimi signali opremljene javne površine, kot so semaforji in avtobusna postajališča.

 

 

Evropski projekt »PIMMS TRANSFER« (Transfering actions in sustainable mobility for european regions - Prenos dobrih praks in znanj za trajnostno mobilnost evropskih regij)  sofinancira evropski program INTERREG IV C v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt temelji na prenosu dobrih praks na področju planiranja učinkovitega javnega potniškega prevoza, izobraževanju uslužbencev mestne uprave na področju trajnostne mobilnosti, prenosu dobrih praks na področju javno zasebnega partnerstva za javni potniški prevoz, izboljšanju mobilnosti invalidov, slepih in slabovidnih, ozaveščanju in informiranju širše javnosti o prometnem stanju, ter ukrepih za izboljšanje prometa v mestu.

 


vodoravna delilna črta