Srečanje s predsedniki kulturnih društev etničnih skupnosti v Mariboru
vodoravna delilna črta

Na povabilo podžupana Mestne občine Maribor Roka Pečeta so se v Dvorani generala Rudolfa Maistra na Mestni občini Maribor srečali predstavniki kulturnih društev etničnih skupnosti, ki delujejo na območju Mestne občine Maribor. Njegovemu vabilu so se odzvali:

 

- Danijela Pećanac, Rade Bakračević, predsednik Kulturnega društva Štajerska skupnost,

 

- Borislav Janković, predsednik Srbskega kulturnega društva Maribor,

 

- Josip Kelemen, predsednik Hrvatskega kulturnega društva Maribor,

 

- Trajko Barkutovski, predsednik Makedonskega kulturnega društva »Biljana« Maribor,

 

- Veronika Haring, predsednica Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi,

 

- Dušan Ludvik Kolnik, predsednik Internacionalnega društva Most Svobode.

 

 

Srečanje je bilo v prvi vrsti namenjeno predstavitvi preteklih in bodočih aktivnosti posameznih društev ter seznanitvi s problematiko, s katero se člani srečujejo pri svojem delovanju.

 

Sprejet je bil sklep, da društva v sodelovanju z Mestno občino Maribor pripravijo program za izvedbo t.im. »Tedna kulture etničnih skupnosti v Mariboru«, v okviru katerega bi društva predstavila svoje aktivnosti oziroma kulturne posebnosti posameznih etničnih skupnosti.

 

Navzoči so se strinjali, da na prihodnje srečanje, ki bo v začetku meseca januarja 2010, povabijo poleg predstavnikov Mestne občine Maribor (Urad za kulturo, Projektna pisarna), tudi mariborske poslance, s pomočjo katerih bodo poskušali doseči določene spremembe na področju zakonodaje, ki ureja etnične skupnosti.

 

 


vodoravna delilna črta