Seja Delovne skupine za spremljanje in reševanje romske problematike v MOM
vodoravna delilna črta


Delovna skupina za spremljanje in reševanje romske problematike v Mestni občini Maribor (MOM), ki jo sestavljajo podžupan MOM Rok Peče – predsednik, vodja Službe za delovanje mestnega sveta MOM Aleš Škof – podpredsednik, ter člani: Hermina Pernat – Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Zlatka Marinič – Zavod za zaposlovanje OE MB, Branko Burjan – Policijska uprava Maribor, Simona Ratajc – Center za socialno delo MB, Fatmir Bečiri – Romano Pralipe in Rexhep Krasniči – Romano Anglunipe ter Vera Premrl iz Kabineta župana MOM, se je sestala za svoji četrti redni seji.

 

Člani so obravnavali problematiko urejanja statusa romskega društva Romano Anglunipe, katerega člani si prizadevajo pridobiti status društva v javnem interesu (društvo Romano Pralipe ima ta status že pridobljen), kar bi imelo po mnenju članov pozitivne učinke na vseh področjih (od reševanja problematike zagotavljanja prostorov za delovanje društva,  kandidiranja društva na razne razpise, do sodelovanja z ostalimi institucijami).

 

V nadaljevanju so spregovorili o razmerah v določenih stanovanjskih soseskah, kjer je bilo v preteklosti veliko težav med pripadniki romske skupnosti in ostalimi stanovalci. Navzoči so se strinjali, da so se razmere v zadnjem času izboljšale, tudi zaradi boljše komunikacije med predstavniki romske skupnosti in predstavniki MOM ter drugih institucij v mestu.

 

Največ težav tako še vedno predstavlja visoka stopnja nezaposlenosti med pripadniki romske skupnosti, kar je predvsem posledica nizke izobrazbene strukture. Predstavnica centra za socialno delo je poudarila, da na CSD izvajajo vrsto programov in ukrepov s ciljem izvajanja pomoči Romom, pri čemer pa se srečujejo s problematiko nezainteresiranosti in neaktivnosti ciljne skupine.

 

 


vodoravna delilna črta