Projekt »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«
vodoravna delilna črta


Mestni svet Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM) je na svoji 33. seji dne 24.11.2009 potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«.

 

Projekt je bil pripravljen, ker je MOM že pred časom sprejela odločitev, da  želi postati  invalidom prijazno mesto in  je  v skladu s tem že izvedla določene aktivnosti (ustanovitev delovne skupine za pripravo analize o položaju invalidov v MOM in predloga akcijskega načrta, ustanovitev Sveta invalidov kot posvetovalnega telesa župana MOM, organizacija posvetov o položaju invalidov v Mariboru, odprava določenih arhitektonskih ovir itd.). Glede na to, da je tudi Evropska komisija zelo naklonjena tovrstnim projektom (invalidi so prioritetna ciljna skupina v večini evropskih programov), bo MOM z omenjenim projektom kandidirala za evropska sredstva na 5. javnem razpisu Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju SVLR), v okviru razvojne prioritete Razvoj regij in prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov (v nadaljevanju OP RR). Objava razpisa je bila prvotno napovedana za september 2009, glede na zadnje informacije pa naj bi bil objavljen šele v letu 2010. Projekt je bil konec avgusta 2009 že potrjen na Svetu Podravske regije v okviru razpoložljive kvote evropskih sredstev.

 

V okviru projekta bodo do leta 2012 slepim in slabovidnim ter invalidnim osebam urejene ustrezne in s pravili stroke urejene javne prometne poti, označbe javnih zgradb in drugi objekti. Vzpostavljen bo celovit sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva urejene poti in lokacije, opremljene z med seboj dopolnjujočimi taktilnimi, zvočnimi in kontrastnimi informacijami. Vrednost projekta je ocenjena na 960.000 EUR, pri čemer bi 85 odstotkov ali 816.000 EUR prispevala EU, ostalo pa občina.

 


vodoravna delilna črta