Avtobusna postaja Maribor – spremenjen režim parkiranja
vodoravna delilna črta 

 


Zaradi novega režima obratovanja avtobusov znotraj prometnih površin Avtobusne postaje Maribor in drugačnega koriščenja le-teh od dne 15.12.2009 ne bo dovoljen vhod, parkiranje in zadrževanje vseh osebnih vozil, z izjemo:

-          s službenih vozil družbe Veolia Transport Štajerska d.d. kot upravnika avtobusne postaje,

-          vozil s posebnim dovoljenjem upravnika postaje,

-          dostavnih vozil za potrebe lastnikov in koristnikov poslovnih prostorov na Avtobusni postaji Maribor ter

-          intervencijskih vozil s posebnim statusom, skladno z zakonom (policija, reševalna vozila, gasilci).

Dostavna vozila pri vhodu na Avtobusno postajo Maribor ne smejo ogrožati varnosti potnikov, koristnikov storitev Avtobusne postaje Maribor in motiti prometnih tokov ter delovnega procesa na prometnih površinah.

 

Novi režim z ureditvijo velja do preklica.

Hvala za razumevanje!

 

 

 

 


vodoravna delilna črta