Lutkovno gledališče v minoritskem samostanu
vodoravna delilna črta


Lutkovno gledališče v minoritskem samostanu je investicijski projekt, ki je sofinanciran s strani Mestne občine Maribor, Ministrstva za kulturo RS in Evropske unije.

 

V letu 2008 smo uspešno kandidirali na javni razpis SVLR za pridobitev EU sredstev in s tem pridobili možnost črpanja EU sredstev v višini 6.409.827 EUR. Ministrstvo za kulturo RS projekt sofinancira v višini 2.793.877,82 EUR, ki smo jih v celoti uspešno počrpali v letih 2007 in 2008. Iz SVLR smo do novembra 2009 uspešno počrpali sredstva v višini 1.962.951,00 EUR. V letošnjem letu pričakujemo še plačilo v višini 934.533,83 EUR. Ostala sredstva bodo počrpana do konca leta 2010.

 

Objekt bo pripravljen za vselitev konec septembra 2010, ko bo predan v upravljanje Lutkovnemu gledališču Maribor.

 

 

Obnova minoritskega samostana je razdeljena na 2 fazi:

 

-  I. faza je bila zaključena konec marca 2009.

 

- II. faza je razdeljena na 5 sklopov:             

 

 

Do konca leta 2009 bodo izvedena naslednja dela:

-         dokončanje strehe Velike dvorane – tudi zasteklitev

-         fasada starega dela Minoritskega samostana vključno z vgradnjo oken

-         fasada novega dela objekta (steklo cementna fasada in Alucobond fasada)

-         delna vgradnja oken v atriju velike dvorane

-         estrihi v starem delu objekta

-         elektro instalacijski razvodi

-         strojno instalacijski razvodi

-         jeklena konstrukcija odrske tehnike in scenske tehnike v Veliki in Mali dvorani

-         začetek del na izvedbi predelnih stenah v kleti in nadstropjih.

 

 

Objavljen je bil javni razpis za III., IV. in V. sklop - za avdio, video in svetlobno tehniko ter notranjo opremo, ki je v zaključni fazi. Dela iz omenjenih sklopov se bodo izvajala v letu 2010.

 


Minoritski kompleks je z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov razglašen za kulturni spomenik. Po njegovi obnovi bo v njem delovalo Lutkovno gledališče Maribor, ki bo objekt tudi upravljalo. Skupna uporabna površina, z minoritsko cerkvijo in letnim avditorijem, bo 2.474,46 m².

Projekt »Lutkovno gledališče v minoritskem samostanu« delno financira  Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 


vodoravna delilna črta