Vabilo na posvet Vpliv prometa na pogoje bivanja v mestu Maribor
vodoravna delilna črta
16.11.2009


V četrtek, 19. novembra 2009, ob 9. uri v Veliki dvorani Rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor
.


Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor v sodelovanju  z  Mestno  občino  Maribor in Fakulteto za gradbeništvo organizira posvet na temo »Vpliv prometa na pogoje bivanja v mestu Maribor s poudarkom na varovanje okolja in ohranjanje narave«. Strokovno predavanje bo potekalo v četrtek, 19. novembra 2009, ob 9. uri v Veliki dvorani Rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor.

 

 

Vsebina posveta:

 

 

9 00   Pozdrav organizatorja

 

Stipan  MUDRAŽIJA univ. dipl. inž. gradb.,  predsednik DGIT Maribor

 

9 15   Varstvo pred hrupom v luči veljavne zakonodaje

 

Predavateljica: ga. Nada MARKO, univ. dipl. inž.kem.teh., MOP IRSOP OE Maribor

 

9 30   Promet, varstvo pred hrupom in varstvo zraka v Občinskem programu varstva okolja

 

Predavateljica: ga. Brigita ČANČ, univ. dipl. inž. grad,. Sektor za varstvo okolja in ohranjanje narave pri MOM.

 

1000   Karta Hrupa za mesto Maribor

 

Predavatelj: g. Janez DREV, dipl. inž,. Epi Spektrum d.o.o.

 

10 30  Kvaliteta zunanjega zraka v mestu Maribor

 

Predavatelj: mag. Benjamin LUKAN, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor .

 

 

ODMOR    1100   -  11 30   

 

 

1130 Zmanjševaje posledic prometnih zastojev v urbanih okoljih za načrtom trajnostne mobilnosti

 

Predavatelj: g. Beno MESAREC, univ. dipl. inž. grad., UM, Fakulteta za gradbeništvo.

 

12 00 Kako izvajati trajnostno mestno politiko s časovno omejenim mandatom župana

 

Predavatelj:  doc. dr. Marjan LEP, univ. dipl. inž. grad., UM, Fakulteta za gradbeništvo.

 

12 30 Izvedeni aktivni protihrupni ukrepi na območju Maribora

 

Predavatelj: g. Igor ŠTUHEC, univ. dipl. inž. grad., Lineal d.o.o.

 

 

Cilj posveta je seznaniti strokovnjake, ki se ukvarjajo s tematsko problematiko, projektante, izvajalce in zainteresirano javnost o stanju in načinu vpliva prometa na pogoje bivanja v mestu Maribor.

 


vodoravna delilna črta