Program javnih del za leto 2010
vodoravna delilna črta

 

Na osnovi javnega razpisa Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za izbor programov javnih del za leto 2010 je Mestna občina Maribor kot naročnik podprla naslednje število programov javnih del:

 

Mestna uprava Mestne občine Maribor:

 

URAD

 

PROGRAM

 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH

 

ČAS TRAJANJA

 

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

 

Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranje občanov

 

2

 

6 mesecev

 

Urad za komunalo, promet, okolje in prostor – Režijski obrat

 

Urejanje in vzdrževanje javnih površin

 

10

 

12 mesecev

 

Urad za šport

 

Nadzor izvajanja programa športa in analiza programa

 

1

 

2 leti

 

SKUPAJ

 

 

13

 

 

 

 

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost:

 

 

PODROČJE

 

ŠTEVILO PROGRAMOV

 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH

 

Predšolska vzgoja

 

2

 

13

 

Šolstvo

 

38

 

40

 

Socialno varstvo

 

66

 

111

 

Zdravstvo

 

6

 

6

 

SKUPAJ

 

112

 

170

 

 

 

Urad za kulturo in mladino:

 

 

PODROČJE

 

ŠTEVILO PROGRAMOV

 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH

 

Kultura

 

33

 

50

 

Mladina

 

12

 

23

 

SKUPAJ

 

45

 

73

 

 

 

Urad za gospodarske dejavnosti:

 

 

PODROČJE

 

ŠTEVILO PROGRAMOV

 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH

 

Turizem

 

2

 

2

 

Gospodarstvo

 

2

 

2

 

SKUPAJ

 

4

 

4

 

 

Ob tem je bil izdan 1 javni interes (izvajalcu MRA), kjer Mestna občina Maribor ni sofinancer.

 

 

 

Urad za šport:

 

PODROČJE

 

ŠTEVILO PROGRAMOV

 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH

 

Šport

 

2

 

2

 

SKUPAJ

 

2

 

2

 

Ob tem so bili izdani 4 javni interesi (1 Nogometni klub Limbuš Pekre in 3 Športno društvo Studenci), kjer Mestna občina Maribor nima finančnih obveznosti.

 

 

 

FINANČNA SREDSTVA MESTNE OBČINE MARIBOR (V EUR) ZA PROGRAME JAVNIH DEL PO POSAMEZNIH LETIH:

 

 

 

2007

 

2008

 

2009

 

Urad za finance in proračun

 

94.200

 

4.629

 

0

 

Urad za gospodarske dejavnosti

 

19.089

 

35.113

 

17.572

 

Urad za komunalo, promet, okolje in prostor

 

124.639

 

12.497

 

0

 

Urad za kulturo in mladino

 

33.127

 

78.068

 

176.181

 

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

 

212.415

 

361.810

 

315.519

 

Urad za šport

 

2.781

 

3.252

 

3.000

 

SKUPAJ

 

486.251

 

495.369

 

512.272

 

 


vodoravna delilna črta